nieuws

‘Radicaal andere aanpak in de bouw’

bouwbreed

“De Stroomversnelling veroorzaakt een revolutie in de bouw. We gaan naar een radicaal andere aanpak, waarbij een aannemer niet meer een werk aanneemt, maar een product aflevert.” Jan Sint Nicolaas

Leen van Dijke koerst recht op zijn doel af. Als voorzitter van het kernteam van de Stroomversnelling en in die hoedanigheid tevens begenadigd ambassadeur van het nieuwe bouwen, stelt hij het scherp: “Wat hier gebeurt, is trendsettend voor de bouw. De Stroomversnelling bepaalt de norm.”

In dit project van de Energiesprong ontwikkelen vier grote aannemers concepten voor de verduurzaming van de woningvoorraad, waarbij de woning geen fossiele brandstoffen meer gebruikt. De eerste grote opgave betreft de aanpak van de verouderde en dus energieslurpende woningen van zes corporaties. Hiervoor zijn de bouwers momenteel op diverse locaties bezig hun prototypes te verfijnen. Daarnaast gaan binnenkort vijftien aannemers in het kader van de Stroomversnelling met de ontwikkeling van hun concepten voor de verbetering van particuliere woningen beginnen.

Een prototype is vooral bekend uit de autoindustrie, niet uit de bouw. Het is een model, dat in zijn eerste verschijningsvorm in het verdere ontwerpproces nog allerlei verbeteringen ondergaat. Zo gaan de bouwers in de Stroomversnelling nu te werk. Van Dijke noemt als voorbeeld het slimme portaal met installaties dat Volker Wessels nu nog vóór de gevel plaatst. “Uiteindelijk worden die gewoon onderdeel van de schil.”

Partnerschap

“Een woning bouwen of renoveren verloopt straks via een sterk geïndustrialiseerd proces dat veel verder gaat dan ketensamenwerking”, voorziet Van Dijke. Ketensamenwerking is in de ogen van de oud-politicus een begrip dat razendsnel op de achtergrond raakt. “Daarbij denk je aan partijen die hun deel van het bouwproces invullen en daarna weer naar de volgende opdracht gaan. Werk aannemen dus. Bij het zogeheten partnering ga je als bedrijf een langdurige relatie aan, met bijbehorende verantwoordelijkheden voor het product dat je hebt afgeleverd.”

Van Dijke is vol optimisme over het partnerschap dat de bouwers aangaan met collega-bedrijven. Zij staan gezamenlijk voor het totale gebouwde product en dat voor een lange periode. “In een van onze projecten bijvoorbeeld installeert de bouwer een op zich dure oplossing voor de douche, namelijk een glazen wand. Maar omdat hij een prestatiegarantie moet geven voor veertig jaar, is dat een logische keus. Zo’n wand gaat gewoon lang mee, zonder noemenswaardig onderhoud. Dit dwingt de aannemer ook een visie te ontwikkelen op onderhoud.”

De hoofdgedachte achter de Stroomversnelling is in Van Dijke’s ogen meer presteren tegen minder kosten. De bouwers hebben straks niet alleen een uitgekiend product, maar kunnen dat ook tegen zo laag mogelijke kosten en in een zo kort mogelijk tijdsbestek leveren.

Dat vraagt om een vergaande vorm van prefabricage, waarbij de vakman zijn werkterrein verlegt van de bouwplaats naar de fabriekshal. “Als wij straks in vijf dagen een woning compleet kunnen renoveren, kun je als aannemer niet meer aankomen met een verbouwingsperiode van drie weken. Dan red je het gewoon niet.” Noodzakelijk hierbij is volgens hem wel dat de toeleverende industrie goed luistert naar wat de bouwers en ontwerpers vragen. Dat zullen steeds vaker producten zijn die niet in het standaard-leveringspakket voorkomen, maar op maat gesneden moeten worden ontworpen en aangeleverd.

En wat is de rol van de vakman uiteindelijk nog? Van Dijke: “Die blijft bestaan en krijgt alleen maar meer plezier in zijn werk. De tegelzetter hoeft niet meer te tellen of hij uitkomt met zijn tegels. Ook hoeft hij niet meer te wachten op zijn collega die achter is op schema waardoor hij niet kan doorwerken.”

toegankelijk

Ronduit jammer is het dat een aantal bouwers momenteel nogal te hoop loopt tegen de Stroomversnelling als zijnde het feestje van louter een paar grote bouwers, vindt Leen van Dijke. Middelgrote en kleine aannemers klagen dat zij nu niet aan de bak komen met hun innovaties.Van Dijke verzekert dat de Stroomversnelling voor alle bouwers met een goed idee toegankelijk is. “Ze kunnen me gewoon bellen of een briefje schrijven. Wij blokkeren niets.” Ook voor architecten breken volgens hem spannende tijden aan. “Voor hen gaat een wereld open, omdat er concurrentie komt op aantrekkelijkheid van de woning.”In plaats van te klagen kun je in de opinie van Van Dijke als ondernemer ook je kansen zien en benutten. “Ik begrijp de klagers werkelijk niet. In de Stroomversnelling werken we samen met zes corporaties, maar er zijn er vierhonderd. In totaliteit praten we, inclusief de particuliere markt, over een kleine 5 miljoen woningen die aangepakt moeten worden!”

Reageer op dit artikel