nieuws

Rabobank rekent op sneller herstel

bouwbreed Premium

Rabobank denkt dat de bouw mogelijk dit jaar al licht aan zal trekken door de aantrekkende woningmarkt en de toegenomen bedrijfsinvesteringen.

Dal nieuwbouwproductie minder diep

De bank gaat uit van een nulgroei dit jaar. “Maar mogelijk groeit de sector licht.” Dat maakte de bank bekend in de gisteren gepubliceerde Construction Update.

Daarmee is de bank positiever dan een half jaar geleden. De prognose is ook optimistischer dan die van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) uit januari dat nog rekening hield met een krimp van 0,5 procent voor 2014.

Rabobank is vooral positiever over het aantrekken van de productie van nieuwbouwwoningen. Het EIB verwachtte nog dat de omzetten in de nieuwbouw in 2014 7 procent lager zullen liggen dan vorig jaar; Rabobank gaat uit van een krimp van 2 procent.

“Het herstel op de woningmarkt zet door en dat effect sijpelt door in de nieuwbouw en renovatie van huizen”, verklaart Leontien de Waal, sectoranalist Bouw bij de Rabobank de gunstigere vooruitzichten. “De bedrijfsinvesteringen in vaste activa (woningen, gebouwen, infra) nemen al vijf maanden op rij toe en de omzetontwikkeling van architecten bodemt uit.”

Omvang

O ndanks het iets snellere herstel, spreekt Rabobank net als het EIB nog steeds over een overgangsjaar. “Maar we denken anders over de aanvang en de omvang van het herstel”, aldus de bank.

Gematigder is Rabobank over 2015. “De productie zal aanzienlijk toenemen in 2015, maar we denken dat 4 procent groei te optimistisch is.” De bank gaat uit van een groei van 2,5 procent.

Ondanks de groeiende bouwproductie zullen de marges voorlopig onder druk blijven. De ruimte tussen de verkoopprijs (inclusief opslag voor algemene kosten, risico en winst) en de loon- en materiaalkosten heeft zich sinds 2010 ten nadele van de bouwbedrijven ontwikkeld, constateren de bouwspecialisten van de Rabobank. Een aantrekkende bouw betekent dus nog geen betere resultaten.

Reageer op dit artikel