nieuws

Omzet bedrijven omhoog, winsten nog steeds omlaag

bouwbreed

Een groeiende groep bedrijven over de hele linie van de bouwketen ziet de omzet snel stijgen. Wel verslechtert de winstgevendheid nog steeds.

Meer bedrijven melden omzetstijging; omzetspurt grote bedrijven westen

Voor het eerst sinds jaren zijn er meer bedrijven die een hogere omzet boekten dan bedrijven die een omzetdaling zagen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de bouw meldt 55 procent van de bedrijven dat de omzet in het laatste kwartaal van 2013 vergeleken met vorig jaar is gestegen. Een jaar geleden constateerde 39 procent van de bedrijven een stijging. Het aantal bedrijven dat meer dan 20 procent omzetstijging registreert, is ook aanzienlijk gestegen: 40 procent tegen 26 procent vorig jaar.

Ook ten opzichte van het derde kwartaal van 2013 zijn de opbrengsten voor een groeiende groep bedrijven gunstiger. Opvallend is dat na de zomer van 2013 veel grote bedrijven in het westen van Nederland een omzetspurt maakten. Bij bijna de helft van de bedrijven met meer dan honderd werknemers steeg de omzet in vergelijking met het kwartaal ervoor, terwijl slechts 4 procent van de bedrijven minder opbrengsten boekte.

In Zuid-Nederland was er in het laatste kwartaal van 2013 sprake van fors meer middelgrote tot grote bedrijven (met meer dan vijftig medewerkers in dienst) die een omzetstijging ten opzichte van het vorige kwartaal boekten.

In het oosten is het beeld somberder: hoewel meer bedrijven een omzetstijging zien, zijn er per saldo meer bedrijven die de opbrengsten zien dalen. Het noorden biedt een gunstiger beeld, vooral in het eerste kwartaal van dit jaar stegen de inkomsten weer. Waarschijnlijk is de zachte winter voor een deel de oorzaak van de hogere opbrengsten.

Groeien

Het zijn vooral de eenpitters en kleine bedrijven die snel groeien, blijkt uit een nadere beschouwing van de CBS-cijfers. Veertig procent van deze bedrijven behaalde in het vierde kwartaal van 2013 minstens 20 procent hogere opbrengsten dan vorig jaar. Bij grote bedrijven was een op de vijf fors gegroeid.

De positieve geluiden over de stijgende omzetten staan in contrast met de onder druk staande winstgevendheid. Vier van de tien bedrijven zeggen dat de resultaten onder druk staan, slechts één op de tien ziet de winst toenemen. Wel melden veel minder bedrijven dalende resultaten in vergelijking met een half jaar geleden. Toen zag meer dan de helft van de bedrijven de winst teruglopen en hielden slechts drie op de honderd bedrijven onder de streep meer over.

> pagina 3: overcapaciteit houdt bouw nog in greep

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels