nieuws

Nederlandse waterveiligheid ligt goed op schema

bouwbreed

Met anderhalf miljard euro per jaar aan investeringen voor waterveiligheid zit Nederland aan de veilige kant. Volgens het nieuwste IPCC-rapport is voor heel Europa tegen het eind van de eeuw jaarlijks 11,5 miljard euro nodig aan investeringen voor waterveiligheid.

Die conclusie trekt Laurens Bouwer van Deltares, die meeschreef aan het jongste klimaatrapport van de Verenigde Naties. Het betreft deel twee van het vijfde assessmentrapport, dat keek naar de gevolgen van de klimaatverandering. De onderzoekers deden geen nieuw onderzoek, maar trekken conclusies uit de duizenden onderzoeken die eerder door instituten over de hele wereld zijn uitgevoerd, zodat bestuurders daar hun beleid op kunnen afstemmen.

Schokkende nieuwe inzichten over gebieden die met wateroverlast te maken krijgen, zijn volgens Bouwer niet te melden. De conclusies liggen in lijn met eerdere studies. Wel heeft het jongste rapport meer oog voor kosten, en voor tweede-orde-effecten van overstromingen. Zo werd de wereld bij de wateroverlast in Thailand twee jaar terug met de neus op de feiten gedrukt dat niet alleen schade ontstaat aan gebouwen, installaties en fabrieken wanneer die blank komen te staan. Plots stagneerden complete handelsketens, waardoor prijzen voor sommige producten wereldwijd ineens sterk stegen.

Bouwer: “Bij instituten als Deltares kunnen we inmiddels heel goed de eerste-orde-effecten van wateroverlast in kaart brengen. Maar die tweede-orde-effecten vergen een compleet andere, modelmatige aanpak.”

Schadepost

Als Europa geen maatregelen treft zal tegen het eind van de eeuw wateroverlast langs de kust als gevolg van zeespiegelrijzing zo’n 11 miljard euro schade extra op jaarbasis opleveren.

Voor een investering van 2,5 tot 3,5 miljard euro op jaarbasis kan die schade volgens de experts van het IPCC voorkomen worden. Om waterveiligheid langs de rivieren te verzekeren, is nog eens zo’n 8 miljard euro nodig. Samen komt dat op zo’n 11,5 miljard euro.

Nederland steekt daar met haar schattingen van de Deltacommissie van 1,5 miljard euro per jaar volgens Bouwer niet slecht bij af. “Maar wij hebben natuurlijk ook een lange traditie in het werken aan waterveiligheid en hanteren hoge standaarden voor onze bescherming.”

Reageer op dit artikel