nieuws

Nederlandse hulp voor rommelig Kaapstad

bouwbreed

Witteveen+Bos is samen met vier andere Nederlandse partijen uitverkoren om Kaapstad een opknapbeurt te geven. De uitnodiging komt van denktank Densitu Syndicate.

‘‘Afrika is voor ons bureau geen onbekende”, zegt Harro Wieringa. “We hebben een masterplan gemaakt voor Beira, de tweede stad van Mozambique, havens ontworpen voor Nigeria en gewerkt aan drinkwatervoorzieningen in Burundi. Zuid-Afrika is nieuw voor ons, Afrika niet.”

Witteveen+Bos was gisteren in Rotterdam deelnemer aan een startbijeenkomst van drie uitdagende stedelijke ontwikkelingsprojecten in Kaapstad. Van de partij waren ook NL Architects, Doeple Strijkers, H+N+S Landschapsarchitecten en Land+Civilization Compositions. Samen zullen ze met Zuid-Afrikaanse partners oplossingen bedenken voor de onderhanden te nemen gebieden. Inzet zijn een oude industrielocatie, een groene ruimte met vervallen energiecentrale en een gebied met rommelige nederzettingen.

Witteveen+Bos geeft zijn voorkeur aan het te ontwikkelen groene gebied met als alternatief achter de hand de industriezone. Wieringa: “De gebieden zijn op ons lijf geschreven. Onze geïntegreerde aanpak met landschapsarchitecten heeft duidelijk meerwaarde.”

De industriezone heeft een lengte van 5,5 kilometer en bevindt zich langs een belangrijke weg naar de haven. Aan de noordzijde zijn kleine en middelgrote bedrijven. Parallel aan de ander kant bevindt zich een begraafplaats. Herstructurering van de lokale bedrijvigheid is voor Witteveen+Bos de belangrijkste opgave. Het groene gebied met zijn dominante energiecentrale is drie kilometer lang en 800 meter breed. Op de plek komen twee wegen en drie snelwegen samen.

Wieringa: “De uitvraag is sterk gericht op kennisoverdracht. We zullen daarom nauw samenwerken met de Afrikaanse partners. In oktober moeten de plannen gereed zijn.”

Kaapstad kampt met een sterke trek van mensen naar het omringende platteland. Daardoor is een lappendeken ontstaan van gebroken zakelijke districten, welvarende wijken en arme townships.

Reageer op dit artikel