nieuws

Milieukosten zonnepanelen blijken laag

bouwbreed Premium

Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) heeft de milieukosten van acht types fotovoltaïsche zonnepanelen en -dakbanen berekend. Ze vallen allemaal in de klasse 1 en 2 (beste en goede keus).

Schaduwkosten van koper-indium/gallium-diselenide zonnepanelen blijken het laagst

“Het is de eerste keer dat we een milieu­classificatie hebben opgesteld voor een installatie”, aldus Kamiel Jansen, adviseur duurzaam bouwen bij het NIBE in Bussum. Bovendien zijn nog nooit de milieutechnische kosten van fotovoltaïsche zonnesystemen bepaald. Tot nog toe is alleen gekeken naar het opgewekte vermogen.

De beste keus blijkt een systeem met vaste panelen met zonnecellen van koper-indium/gallium-diselenide. Opvallend is dat de cellen minder scoren op flexibele dakbanen. “Die worden aan de onderzijde niet geventileerd”, legt Jansen uit. “Bovendien hebben ze niet de ideale hoek ten opzichte van de zon. Daarnaast is de productietechniek anders.” Zonnepanelen met cellen van koper-indium/gallium-diselenide vallen onder milieuklasse 1a, terwijl dakbanen met dezelfde cellen in milieuklasse 2b terechtkomen.

De milieu- of schaduwkosten van alle systemen zijn bescheiden. “Dat klopt en het is niet echt een verrassing”, reageert Jansen. Wat hem betreft zitten consumenten niet vast aan een bepaald systeem. “Er zijn ook andere factoren dan de milieukosten, bijvoorbeeld de grootte van het beschikbare oppervlak, het al of niet integreren van een systeem in een bouwelement, de esthetische keuze voor een bepaalde kleur.”

Eenheid

Het NIBE heeft een functionele eenheid vastgesteld, waarbij geen rekening is gehouden met de materialen voor het frame en de bevestigingsmiddelen voor de panelen. Ook de bekabeling tussen de zonnepanelen of dakbanen en de bekabeling naar de omvormer zijn niet meegenomen. “We zijn uitgegaan van transport per schip”, aldus Jansen. De eenheid wekt 2000 kilowattuur per jaar op en heeft een levensduur van 75 jaar, waarbij de zonnecellen elke 25 jaar vervangen moeten worden.

Per definitie

“De zon is praktisch voor onbepaalde tijd beschikbaar. Daarom is zonnestroom per definitie duurzaam”, stelt het NIBE. “Maar dat betekent niet dat zonnestroom geen impact heeft op het milieu. Voor de panelen en dakbanen zijn grondstoffen nodig. De panelen moeten worden gemonteerd en getransporteerd.”

De zonnesystemen belasten het milieu veel minder dan het openbare elektriciteitsnet. De schaduwkosten daarvan zijn zo’n 133 euro per jaar voor 2000 kilowattuur. De milieukosten van de aanleg van een systeem met zonnepanelen of dakbanen liggen tussen 291 en 462 euro. De milieutechnische terugverdientijd van zo’n systeem varieert van 2,2 tot 3,5 jaar.

Reageer op dit artikel