nieuws

‘Mijn Belgische collega is blij dat het hier aantrekt’

bouwbreed

Politici proberen uitbuiting van goedkope Roemenen, Bulgaren en Polen aan te pakken. Door grote verschillen tussen de landen lijkt het dweilen met de kraan open. Daan Stuit komt op voor de Hollandse zaak: “Gebouwd Nederland is ons erfgoed. Iedereen die belasting betaalt, is in feite eigenaar van een stuk rijksweg. Is het dan zo gek om te willen dat je voldoende eigen vakmensen hebt die wegen kunnen aanleggen en onderhouden?”

De Europese verkiezingen staan voor de deur. Stuit hamert erop. Al duurt het jaren voor het mkb gehoord wordt. “Het doet er wel toe.”

Een paar keer per jaar pakt Stuit, namens de Aannemersfederatie, ‘s ochtends om vijf over zeven de trein in Rotterdam. Om tien over negen arriveert hij in Brussel . Dan loopt hij twintig minuten richting de Rue de la Loi (Wetstraat). Op het programma staat de vergadering met aannemers uit alle lidstaten, verenigd in de European Builders Confederation (EBC). Stuit, bouwvoorman van de Europese mkb-koepel UEAPME, doet er vooral zaken. Na afloop de kroeg in of uit eten komt er niet van. “We lunchen samen uit een plastic bakje.”

Met koptelefoons op vergadert de EBC met vier tolken in het Spaans, Italiaans, Duits en Engels. En dat een ochtend lang: “Ik denk weleens: dat zouden wij in een half uur doen. Bij een goed voorstel zeggen wij: goed voorstel. Zuid-Europeanen hebben daarentegen ontzettend veel gebaren en woorden nodig om na een kwartier te zeggen: goed idee.”

Stuit (68) is een echte inframan. Denkt als een bouwer, praat Rotterdams. “Natuurlijk”, zegt hij haast om de zeven uitgesproken zinnen. Net zoals “dat is echt een probleem”, of “het zal me een rotzorg zijn”.

Het gespreksonderwerp heet Europa. Stuit probeert in Brussel invloed uit te oefenen. Namens aannemers. Namens dakdekkers en schilders. Namens het mkb.

Heeft Europa voldoende oog voor de kleine aannemer? “De intentie is er, maar er zijn te weinig harde maatregelen. Net zoals in Nederland.”

Het liefst zou hij in Brussel met honderden bouwers de barricaden op gaan. Het komt er niet van. “We zijn daar te kortzichtig voor. We doen het niet. Als we het van plan zijn, gaat de telefoon en belt er iemand met een probleem op een werk. Dat wordt opgelost en het idee is weer van tafel. Bandenplakbeleid zeg ik altijd.”

Rechtstreekse betaling

Stuit gaat op 22 mei zeker stemmen. Europa mag de mkb’er dan weinig hebben opgeleverd, zwijgen is geen optie. “Nederlandse wetgeving is toch heel veel afgeleid van Europees beleid. Dus als je iets wilt bijsturen, moet je het in Europa doen. Bij de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn wilden wij rechtstreekse betaling aan onderaannemers afdwingen. Dat is ons niet gelukt, maar landen kregen wel de mogelijkheid om dat nationaal te regelen. Nu richten we ons op minister Kamp.”

Arbowetgeving. Veiligheid. Oneerlijke concurrentie tussen landen. Het zijn thema’s die telkens terugkeren in de Europese bouwersclub. Niet altijd is er overeenstemming. “Wij balen van de Roemenen en de Polen die hierheen komen, maar die mensen zeggen zelf: hoezo problemen? Onze lobby is dus altijd een compromis. Logisch natuurlijk.”

Een Spanjaard, “best een aardige man”, zit de vergadering voor. Soms valt Stuit van verbazing van zijn kruk. “Als je hoort wat de Spanjaarden en Italianen allemaal meemaken met aanbestedingen. Betalingstermijnen van een jaar als je voor de overheid werkt. Aan de andere kant zie je dat grote bedrijven in Spanje hele stukken van de energiemarkt overnemen. Daar kunnen we weer van leren.”

Zijn grootste ergernis? “Wie betaalt bepaalt. En dat terwijl 99,9 procent van alle bouwers in Europa minder dan 250 werknemers in dienst heeft. In Europa is dat mkb. Toch moeten we ontzettend veel moeite doen om te zorgen dat ze rekening met ons houden. Wanneer wordt men toch eens eindelijk wakker denk ik dan.”

Denk mkb. Denk mkb. Denk mkb. Stuit doet er alles aan om die boodschap ook bij de europarlementariërs te laten landen. De weg naar succes is lang. “Ja het is allemaal heel abstract wat er gebeurt. Ver weg van aannemers die in de klei staan. Maar het doet er wel toe. Europa is net zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die komt ook met richtlijnen die ook vaak gevolgd worden voor er wetgeving is.”

Misschien dat nieuwe regels mkb-vriendelijker worden. Misschien komt er een Europese kredietfaciliteit voor het mkb. “Waarom ook niet. We staan toch ook garant voor Griekenland.”

Na een lange ochtend vergaderen, snelt de Engelsman weg om zijn vliegtuig te halen. Stuit pakt de eerste trein terug. De afstand is klein, de grens open, de verschillen blijven, net zoals oneerlijke concurrentie.

Soms zit het mee. Bij de laatste vergadering vroeg zijn Belgische collega nieuwsgierig: “Hoe gaat het bij jullie?” “Het trekt weer wat aan”, zei Stuit, “daar zijn we blij mee.” De Belg antwoordde: “Wij ook. Dan gaan die Nederlandse zzp’ers ook weer terug. Die zitten nu allemaal bij ons.”

De Europese verkiezingen van 2014

Wanneer: 22 mei 2014

Hoeveel: 751 Europarlementariërs worden gekozen door 400 miljoen stemgerechtigden

Nederland:In Nederland zijn 26 zetels te verdelen

Wat: Europees Parlement bepaalt de toekomstige koers van het Europese beleid voor de komende vijf jaar

Nieuw: Europees Parlement kiest voor het eerst de voorzitter van de Europese Commissie. Europese politieke partijen zullen kandidaten naar voren schuiven voor deze functie.

Manifest European Builders Confederation ten behoeve van de Europese verkiezingen

1. Zorg voor een stimulerend financieel en fiscaal klimaat

2. Benut de ‘Small Business Act’ (mkb-wet) en het principe ‘think small first’

3. Zorg voor goed beroepsonderwijs en opleidingen

4. Zorg voor een gelijk speelveld voor groot en klein

5. Zet milieu-uitdagingen om in kansen

6. Maak wetgeving toepasbaar voor het mkb

Daan Stuit

Stuit, vice-voorzitter van de Aannemersfederatie, onderhandelaar in Europees verband, kan beschouwd worden als dissident van de grote Bouwend Nederland-operatie. Als vice-voorzitter van Vianed weigerde hij mee over te stappen naar de nieuwe fusieclub die in zijn ogen te veel lijkt op een politieke partij. Tegenwoordig is hij voorzitter van MKB Infra. De vader van twee dochters richtte in 1985 zijn eigen bedrijf op, is al vijftig jaar supporter van de voetbalclub Sparta. Dat maakt hem naar eigen zeggen sterk: “Al die tegenslagen die je te verwerken krijgt.” Stuit, getrouwd, is een liefhebber van motorrijden. Twee jaar geleden reed hij de hele Route 66 af.

De Europese verkiezingen van 2014Wanneer: 22 mei 2014Hoeveel: 751 Europarlementariërs worden gekozen door 400 miljoen stemgerechtigdenNederland: In Nederland zijn er 26 zetels te verdelenWat: Europees parlement bepaalt toekomstige koers Europese beleid voor de komende vijf jaarNieuw: Europees parlement kiest voor het eerst de voorzitter van de Europese Commissie. Europese politieke partijen zullen kandidaten naar voren schuiven voor deze functie.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels