nieuws

Meerwerk toprisico Ruimte voor Rivier

bouwbreed

De risico’s voor het grote waterbouwprogramma Ruimte voor de Rivier zijn afgelopen jaar met ruim 30 miljoen euro gestegen door gebrek aan informatie.

Post onvoorzien met 33,7 miljoen euro gestegen

De oplevering van het grote en internationaal gewaardeerde programma Ruimte voor de Rivier nadert. Niet alle projecten zullen op tijd (in 2015) zijn afgerond, maar het gaat de goede kant op. Minister Schultz (water) stuurde vorige week de 23e voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer.

Het programmabudget bedraagt per 31 december 2013 2370, 3 miljoen euro. De actuele raming duikt daar 35 miljoen euro onder.

Nu aannemers met de schoenen in de klei staan, nemen de onverwachte risico’s toe. In de afgelopen verslagperiode steeg die post met 33,7 miljoen euro. De opstellers van het rapport maakten een top drie van de belangrijkste ‘nieuwe’ risico’s.

Het grootste risico op meermerk heeft te maken met gebrekkige informatie. Constructies blijken tijdens de realisatie af te wijken van de beschikbare linformatie. Hierdoor kunnen investeringen hoger uitvallen dan verwacht. Onder meer bij funderingsconstructies van brugpijlers, kribwortels en civieltechnische constructies kan dit de geldschieter parten spelen. Op dit moment speelt er één concrete discussie binnen een project, waarbij een potentiele tegenvaller wordt voorzien. Op basis daarvan zijn de verwachtingen voor andere projecten bijgesteld.

Geschillen over nieuwe contractvormen worden ook benoemd als addertje onder het gras. Discussies zijn er verder tussen aannemers die de klus hebben geklaard en aannemers die het werk vervolgens in beheer krijgen. De laatste groep is niet altijd tevreden over de kwaliteit van het gerealiseerde project. ‘Grote’ grondrisico’s zijn er ook nog steeds. Ook blijkt het verleggen van kabels en leidingen duurder dan geraamd.

Tot nu toe heeft het miljardenproject een aantal grote tegenvallers te verwerken gehad. Samen waren die goed voor 244,8 miljoen euro. De grootste tegenvaller was er eentje van 50 miljoen euro. Voor de zomerbedverlaging waren aanvullende maatregelen nodig. Een schadeclaim van de gemeente Nijmegen kostte de minister onverhoopt 48,6 miljoen euro.

Top 3 RISICO’S MEERKOSTEN

1. de aanwezige constructie blijkt af te wijken van de beschikbare informatie (26,3 miljoen euro)

2. knelpunten grondverzet door aanvullende eisen (9,2 miljoen euro)

3. grondsamenstelling is anders dan op basis van vooronderzoek te verwachten was (5 miljoen euro)

Top 3 RISICO’S VERTRAGING

1. de aanwezige constructie blijkt af te wijken van de beschikbare informatie (5 maanden)

2. aannemer en opdrachtgever verschillen van mening over uitvoering contract (4,5 maanden)

3. discussies over het contract met betrekking tot beheer en onderhoud (3 maanden)

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels