nieuws

Meer investeringen in bedrijfsgebouwen

bouwbreed Premium

Bedrijven hebben in het vierde kwartaal van 2013 4,4 procent meer geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsgebouwen dan in het jaar ervoor.

CBS: Voor het eerst sinds 2011 meer nieuwbouw

Dat blijkt uit cijfers van het Centaal Bureau voor de Statistiek (CBS). “Het is lang niet meer gebeurd dat de investeringen in bedrijfsgebouwen een plus lieten zien”, zegt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. De laatste keer dat de investeringen in bedrijfsgebouwen hoger waren dan het jaar ervoor was eind 2011.

Doordat de investeringen hoger zijn dan in februari geraamd, is ook de groei van de Nederlandse economie in het vierde kwartaal naar boven bijgesteld. Die groei komt nu uit op 0,9 procent.

Onder investeringen in bedrijfsgebouwen verstaat het CBS onder andere nieuwbouw en grootschalige renovatie van hallen, loodsen, kantoren, kassen, schuren, stallen, winkels, scholen, ziekenhuizen en overige gebouwen.

Incidenteel

In het vierde kwartaal werd voor 4,09 miljard euro in dit soort gebouwen geïnvesteerd. Dat is 170 miljoen euro meer dan in dezelfde periode van 2012.

Toch wil Van Mulligen niet zeggen dat de bouw daarmee de stijgende lijn te pakken heeft. “Het kan incidenteel zijn.” De bouw van één of twee grote gebouwen kan de cijfers in één klap een gunstig aanzien geven. Zo ligt de aanneemsom van een ziekenhuis al gauw op zo’n 100 miljoen euro.

De opleving van de bouw van bedrijfsgebouwen is ook terug te zien in de vergunningaanvragen. Sinds de zomer van 2012 werden er niet voor zoveel vierkante meters aan vergunningen voor bedrijfsgebouwen verleend. Ook lag de waarde ervan sinds die tijd niet zo hoog.

Door de herziene raming van het CBS is de totale bouwproductie ook hoger uitgekomen in het vierde kwartaal. Het bouwvolume steeg 2,7 procent. “Dat is wel eens slechter geweest”, aldus de CBS-econoom. Sinds de laatste maanden van 2011 was de bouwproductie niet meer gestegen. Ondanks een goed laatste kwartaal van 2013 daalde de bouwproductie over heel 2013 nog wel met 3,7 procent. Het EIB ging in januari nog uit van -4,5 procent.

Reageer op dit artikel