nieuws

Krimp slaat hard toe in Overijssel

bouwbreed Premium

Overijssel is de provincie die vorig jaar het hardst getroffen werd door de krimpende economie. Tegenwind bij de chemische bedrijven zorgde voor een achteruitgang van 1,6 procent.

Volgens berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek kalfde de Nederlandse economie met 0,8 procent af. Als het verlies aan aardgasbaten wordt meegeteld zelfs 1,1 procent. De krimp volgde op de met 1,3 procent afnemende activiteiten in 2012 en de lichte groei (+1,2 procent) van 2011.

Regionaal presteerde (krimp 1,6 procent) Overijssel afgelopen jaar het slechtst. Niet veel beter presteert Limburg dat economisch gezien 1,5 procent achteruit ging. De enige provincie in de plus is Groningen met een toename van het bruto binnenlands product van 2,7 procent. Kanttekening is wel dat het positieve beeld van Groningen louter de danken is aan de toegenomen winning van aardgas. Als het gas buiten beschouwing blijft kromp ook de Groningse e conomie: -1,2 procent.

De verschillen in economische groei tussen provincies en steden hangen volgens het CBS nauw samen met de aard van de bedrijvigheid in de regio’s. Flevoland bijvoorbeeld profiteert van de gunstige ontwikkelingen in de industrie. De bedrijfstak is relatief sterk vertegenwoordigd in het gebied. Noord-Holland op zijn beurt wordt gesteund door de stijgende omzetten van bedrijven gespecialiseerd in de verhuur van en handel in vastgoed. Zeeland kreeg een duw in de rug van zijn aanzienlijke chemische industrie, wat de krimp in de andere sectoren verbloemde. Omdat de Twentse chemie juist minder succesvol was, drukte dat de resultaten van Overijssel.

Nederland verdient 21 procent van zijn geld in Zuid-Holland. Andere grootverdieners zijn Noord-Holland (18 procent) en Noord-Brabant (15 procent).

Reageer op dit artikel