nieuws

‘Ik wilde graag zelf sturing geven aan het bedrijf’

bouwbreed Premium

Vorig jaar maakte Ivo van der Mark (34) de overstap van Heembouw naar Hercuton, aanbieder van bedrijfshuisvesting in prefab beton. Hij begon daar als manager sales & marketing en is per 1 maart benoemd tot commercieel directeur.

Vanwaar deze overstap?

“We zitten in een tijd met flinke uitdaging, economisch gezien. De complexiteit van projecten neemt met de dag toe. Intern was er het gevoel dat er een frisse wind door het bedrijf moest. Ik wilde graag zelf sturing geven aan het bedrijf. Als manager sales & marketing ben ik al begonnen met het verder profileren van Hercuton als totaalaanbieder in de markt. Daar heb ik in het verleden flink wat ervaring mee opgedaan. Deze aanpak bij Hercuton is tot nu toe succesvol geweest. De benoeming tot commercieel directeur is een beloning om op de ingeslagen weg door te gaan.”

Wat maakt u geschikt voor deze functie?

“Ik ben vernieuwend en ik durf in breder verband naar contractvormen te kijken. De bouw is steeds meer bezig met ketenintegratie. Vroeger waren bouwers vooral gericht op aanschafkosten, nu is het belangrijk om naar de total cost of ownership, de totale investering voor de klant te kijken. Dus niet alleen ‘wat kost het?’, maar ook ‘wat kost het om het gebouw te onderhouden’. Dat vraagt om een andere benadering.”

Wat gaat u precies doen?

“We willen Hercuton uitbouwen tot een herkenbare totaalaanbieder in de markt. We zijn bekend als betonbouwer, maar nog onvoldoende bekend als totaalaanbieder. Samen van ambitie tot realisatie, dat is waar Hercuton voor staat. Om ons op die manier te positioneren hebben we beleid geformuleerd op het gebied van marketing en communicatie. Dan gaat het niet alleen om profilering, maar ook om opleiden van ons personeel. Dit traject is bijna afgerond.”

Wat wilt u bereiken in een paar jaar tijd?

“Dat total cost of ownershipeen grotere rol gaat spelen in de markt en dat Hercuton nog herkenbaarder is als totaaloplosser in de bedrijfshuisvestingsmarkt.”

Bent u een workaholic?

“Ik ben de hele dag met werk bezig, maar heb er dan ook ontzettend veel lol in. Om te ontspannen houd ik van zeilen en kitesurfen. Dat is goed om het hoofd leeg te maken, al is het zeilen vaak ook werkgerelateerd.”

Reageer op dit artikel