nieuws

Hoogte bouwleges soepeler bewezen

bouwbreed

Gemeenten zijn niet zonder meer verplicht de hoogte van hun bouwleges te onderbouwen. Dat heeft de Hoge Raad afgelopen week bepaald.

De Hoge Raad heeft daarmee de uitspraken van twee verschillende gerechtshoven teruggedraaid. Die hadden in eerdere uitspraken bepaald dat gemeenten op controleerbare wijze alle begrotingsposten moeten toelichten indien een belanghebbende het niet eens is met de hoogte van de leges. Doet de gemeente dit niet, dan worden alle legesaanslagen vernietigd. Dit gaat de Hoge Raad te ver, de bewijslast voor gemeenten wordt zo te zwaar. De gemeente hoeft pas een toelichting op de kosten en opbrengsten van de leges te geven als een belanghebbende zijn twijfels daarover met argumenten onderbouwt, zo stelt de rechter.

Gemeenten mogen leges heffen om de kosten te dekken van de behandeling van een bouwvergunning. Daar zit een limiet aan: de geraamde kosten mogen niet hoger zijn dan de geraamde opbrengsten. Indien de gemeente deze grens toch overschrijdt, kan de rechter de leges gedeeltelijk of geheel vernietigen.

> pagina 2:Neprom niet gelukkig met

uitspraken rechter bouwleges

Reageer op dit artikel