nieuws

Gemeenten laten geld infra liggen

bouwbreed

Gemeenten hebben de afgelopen jaren zo’n 27 miljoen euro jaarlijks onderbesteed aan infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Aan de hand van de werkelijk gemaakte kosten heeft het Rijk een herverdeling gemaakt van het Gemeentefonds.

Gemeentefonds corrigeert op uitgaven

Het budget voor onderhoud van wegen en gebiedsontwikkeling van gemeenten heeft jarenlang te ruim in z’n jasje gezeten. Bij het groot onderhoud van het gemeentefonds heeft het Rijk opnieuw gekeken naar de werkelijke uitgaven van gemeenten en aan de hand daarvan de budgetten opnieuw verdeeld. “Het is niet zo dat de gemeenten nu minder te besteden hebben aan infrastructuur en gebiedsontwikkeling”, legt een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uit. “Gemeenten zijn vrij om het geld dat ze krijgen naar eigen inzicht te besteden. De clusters zijn alleen een instrument voor het Rijk om te bepalen welke gemeente hoeveel krijgt. Infrastructuur is een van de indicatoren die is gebruikt om de budgetten toe te kennen en blijkbaar zat de huidige indicator aan de hoge kant.”

De uitgaven aan onderhoud van wegen en infrastructuur blijkt sterk te verschillen tussen gemeenten. “Verstedelijkte gemeenten hebben meer kosten dan plattelandsgemeenten, dat is ook logisch. Daar is in de nieuwe verdeling meer rekening mee gehouden.”

In het overzicht zijn een aantal duidelijke uitschieters terug te vinden. Zo krijgt Amsterdam bijna 20 miljoen euro meer voor de fysieke leefomgeving, Rotterdam moet het met ruim 12 miljoen euro minder doen. “Dat klopt, de G4 hebben een uitzonderingspositie in de lijst. Deze gemeenten kregen gewoonlijk een vrij hoge algemene uitkering. Die is teruggeschroefd en opnieuw verdeeld aan de hand van de indicatoren. Dan blijkt dat Amsterdam ongeveer twee keer zo compact is als Rotterdam.” Overigens krijgt Amsterdam in totaal 12 miljoen euro minder dan voorheen. Haarlem, Amstelveen, Leiden, Enschede, Maastricht en Nijmegen gaven voorheen meer uit aan infra dan gebudgetteerd. Assen, Noordoostpolder, Hardenberg, Den Helder en Zeist hielden geld voor infrastructuur over en moeten inleveren.

Budget infra

Overzicht budgetverandering

• Amsterdam: +20 miljoen• Rotterdam: – 12 miljoen• Utrecht: – 8 miljoen• Den Haag: – 7,5 miljoen• Haarlem: + 2 miljoen

Reageer op dit artikel