nieuws

Een op tien banen in bouwnijverheid door export

bouwbreed

Een op de tien de banen in de bouw komt door de export. Gemiddeld genomen is een derde van alle arbeidsplaatsen in handelsland Nederland afhankelijk van uitvoer.

Het C entraal Bureau voor de Statistiek telt in de bouw 44.000 banen door de export. De groep mensen in de branche die rechtstreeks vanuit Nederland zijn brood verdient in het buitenland bedraagt 18.000 personen. Onder hen de bouwvakkers die actief zijn in de grensstreek en specialisten die waar ook ter wereld aan bouwwerken bijdragen.

Het CBS onderscheidt nog een tweede groep mensen in de bouw die werkt voor de export. Weliswaar niet rechtstreeks maar via andere sectoren. Zo rekenen de statistici bouwers die bijvoorbeeld een fabriekshal voor de export neerzetten ten dele mee in de functies die afhankelijk zijn van de geldstromen uit het buitenland. Zonder de bouw van die fabriekshal zou de export immers niet mogelijk zijn. Het aantal banen in de bouw dat zich via andere sectoren op de export richt is 26.000, bijna twee derde van alle exportbanen in de sector.

De bureaus van architecten en ingenieurs exporteren volgens het CBS bijna net zo intensief als de bouwers. Vooral de ingenieurs zijn veelvuldig in het buitenland te vinden. Gezamenlijk – het CBS heeft geen gescheiden cijfers – hebben de architecten- en ingenieursbureaus veertigduizend banen door de export. Van dat aantal zijn 31.000 arbeidsplaatsen het gevolg van rechtstreekse export. De belangrijkste sectoren die van de uitvoer profiteren zijn de handel (507.000 banen), transport & communicatie (292.000) en de landbouw (134.000).

Reageer op dit artikel