nieuws

Corporaties en gemeenten maken regio-afspraken

bouwbreed

Negen Limburgse corporaties hebben gezamenlijk prestatieafspraken gemaakt met de vier gemeenten in de westelijke mijnstreek. Het is voor het eerst dat partijen meerjarenafspraken maken voor de gehele regio.

“Wij bepalen samen waaraan we prioriteit geven en welke opgave hieruit volgt voor de betrokken partijen. Dat moet het plaatje opleveren dat we in deze regio nastreven, of het nu om de krimpaanpak, betaalbaarheid of ouderenhuisvesting gaat”, zegt Ton Mans, voorzitter van het regionaal overleg en directeur-bestuurder van ZOwonen.

Deze manier van werken is een logisch vervolg op de steeds hechtere samenwerking die de partijen in de westelijke mijnstreek de afgelopen jaren hebben opgezet. “Zo zorgen we ervoor dat corporaties en gemeenten elkaar versterken. Het gaat tenslotte om één woningmarktgebied”, aldus Mans.

Hij is tevreden met de groeiende samenwerking tussen corporaties onderling en tussen corporaties en gemeenten. “Voorheen zat iedereen met zijn armen om zijn eigen plannen heen. Er is nu veel meer bereidheid om bij elkaar in de keuken te laten kijken.”

Als het aan Mans ligt zal de komende tijd de nadruk liggen op omgaan met de krimp. “Het zou idioot zijn als we meer bouwen dan er vraag is.” Betaalbaarheid komt daar direct achteraan. “De groep huurders met de allerlaagste inkomens groeit”, is zijn verklaring.

Reageer op dit artikel