nieuws

Corporaties bouwen 30 procent minder

bouwbreed

Corporaties gaan de komende tien jaar 30 procent minder nieuwe huurwoningen bouwen dan de afgelopen tien jaar.

Verdubbeling investeringen renovaties

Dat verwacht het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). De financieel toezichthouder van de corporatiesector gaat uit van een jaarlijkse bouwproductie van gemiddeld 20.500 huurwoningen. De afgelopen tien jaar werden per jaar gemiddeld tegen de 30.000 woningen neergezet.

“Een forse achteruitgang”, oordeelt het CFV. Veel corporaties hebben hun nieuwbouwprogramma’s verkleind als gevolg van de verhuurdersheffing.

De toezichthouder zegt er uitdrukkelijk bij dat ze geen uitspraak doet over de vraag of de woningbouwprogramma’s tegemoet komen aan de opgave voor de volkshuisvesting in Nederland.

Gunstig voor de bouw is dat de investeringen in woningverbeteringen waarschijnlijk worden verdubbeld van 1,5 miljard euro per jaar nu tot 3 miljard euro over tien jaar. Dit sluit aan bij de tendens om in te zetten op levensduurverlenging en kwaliteitsverbeteringen van bestaande huurwoningen.

Ondergrens

Door de beperkte bouwactiviteiten van corporaties worden ze met het jaar iets gezonder. De gemiddelde solvabiliteit groeit van 24 procent in 2012 naar 28 procent in 2022. De ondergrens ligt op 22,5 procent.

Wel houdt het CFV daarbij een slag om de arm. Stel dat de rente 2 procentpunt stijgt en de huurstijging vanaf 2018 niet meer boven de inflatie uit uitkomt, dan kan de sector als geheel in de problemen komen.

Natuurlijk geldt dat individuele corporaties sneller onder de ondergrens kunnen uitkomen. Uit eerdere publicaties van het CFV blijkt dat 67 van de 376 corporaties niet voldoen aan de solvabiliteitseisen. Daarnaast is er een groep van zo’n dertig corporaties die door het recente opschroeven van de solvabiliteitsgrens van 20 naar 22,5 procent ook onder de norm zijn beland. Deze corporaties bezitten gezamenlijk zo’n kwart van de 2,4 miljoen corporatiewoningen.

Vorige maand werd duidelijk dat het CFV bij bijna één op de drie corporaties de vinger aan de pols heeft of een kuur heeft voorgeschreven. Veertien corporaties staan onder verscherpt toezicht. Drie corporaties liggen aan het infuus: Vestia, WSG en Veron.

Reageer op dit artikel