nieuws

Bouw huizen bij Schiphol van de baan

bouwbreed

De bouw van 700 woningen in Badhoevedorp is voorlopig van de baan. De Raad van State heeft de gemeente Haarlemmermeer huiswerk meegegeven dat eerst gemaakt moet worden.

Haarlemmermeer moet huiswerk maken

Het bestemmingsplan Badhoevedorp Lijnden Oost is gedeeltelijk vernietigd. Volgens de Raad van State afdeling bestuursrechtspraak geeft het bestemmingsplan dat indirect de bouw van 700 woningen mogelijk maakt, geen inzicht of er op die plek onder de rook van Schiphol een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gerealiseerd kan worden.

Tegen het plan hadden enkele ontwikkelaars die daar gronden bezitten, de luchthaven Schiphol, de KLM, een aantal omwonenden en Chipshol bezwaar gemaakt. De meeste daarvan zijn ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard, maar met name Schiphol en de KLM hebben wel gelijk gekregen.

Weliswaar blijkt uit onderzoek dat de woningen op een plek zouden komen waar de geluidhinder aan de gevel meestal wel onder de 55 decibel blijft. Maar ze liggen wel in een zone waarin vliegtuigen hun motoren laten proefdraaien met extra herrie als gevolg. Schiphol noch de KLM zitten te wachten op extra klachten van bewoners.

De Raad van State vindt nu dat de gemeente Haarlemmermeer inderdaad onvoldoende heeft gekeken in hoeverre geluidhinder op die plek zorgt voor een leefklimaat waar mensen nog ongestoord kunnen wonen. Sterker nog, er had een onderzoek moeten plaatsvinden naar de geluidsbelasting van proefdraaien.

Sportbestemming

De Raad was het ook eens met twee ontwikkelaars die hun gronden in waarde zagen dalen door de raadsbesluiten over het bestemmingsplan. De twee hebben gronden in een deelgebied dat door de gemeente nu een sportbestemming krijgt in plaats van volgens verwachting woningbouw.

Deze wijziging heeft te maken met het idee van de gemeente om niet uit te breiden, maar in te breiden. De gronden van de ontwikkelaars liggen buiten de bestaande bebouwing waardoor de gemeente vindt dat een sportbestemming beter past bij de ideeën dan een woonbestemming. De gronden daarvoor willen zij liefst minnelijk verkrijgen, maar als het niet anders kan door onteigening.

Formeel hebben beide het erop gegooid dat er geen goed exploitatieplan voor het gebied is. Daaruit zou volgens hen zonneklaar blijken dat een sluitende exploitatie niet mogelijk is. De Raad gaat daar deels in mee. Een exploitatieplan op de cent nauwkeurig hoeft niet, maar wel op hoofdlijnen.

Reageer op dit artikel