nieuws

Advies: rol Rijk bij afwaarderen

bouwbreed

Advies: rol Rijk bij afwaarderen

Het afwaarderen van de boekwaarde van leegstaand vastgoed moet door de rijksoverheid worden geregeld. Herbestemming van leegstaande gebouwen is onmogelijk zonder af te boeken op de waarde van gebouwen.

Te hoge boekwaarden remmen transformatie van leegstaande gebouwen

Desondanks weigeren de meeste vastgoedeigenaren een lagere boekwaarde te noteren. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het rapport ‘De toekomst van de stad’, dat gisteren werd aangeboden aan minister Blok (wonen). “Er zijn veel te veel kantoren gebouwd. Verschillende partijen hebben tegen elkaar opgebouwd”, zei minister Blok in een eerste reactie op het rapport. De bewindsman ziet in deze situatie niet alleen een bedreiging. Het surplus aan leegstaand vastgoed biedt ook mogelijkheden. Bijvoorbeeld door kantoren om te bouwen tot woningen. De overheid moet daarin een stimulerende rol gaan spelen, zei Blok. Die opmerking was in lijn met de bevindingen van de Rli. De organisatie vindt dat de overheid vastgoedeigenaren moet aanmoedigen hun gebouwen af te waarderen. Volgens de Rli is beleid hiervoor noodzakelijk, omdat te hoge boekwaarden van vastgoed herbestemming en transformatie belemmeren. Om realistischer waarden vast te stellen, is het nodig dat bij het taxeren van leegstaande panden inzichtelijk wordt gemaakt tegen welke prijs vergelijkbaar vastgoed is verkocht. Dit verheldert het beeld van de actuele waarde van gebouwen. De raad tekent daarbij aan dat leegstand van kantoren en overaanbod van vastgoed op bedrijventerreinen niet alleen te wijten zijn aan de recessie. Ook een gebrek aan inzicht van de rijksoverheid in demografische en economische ontwikkelingen heeft hierbij een rol gespeeld.

De Rli verwacht dat transformatie van bestaand vastgoed de komende jaren belangrijker zal worden dan nieuwbouw. “Niet nieuwbouw, maar transformatie moet als trekpaard voor ontwikkeling worden gezien”, aldus het onderzoeksrapport. De tijd van grootschalige sloop en nieuwbouw is voorbij, stelt de organisatie vast. Volgens de Rli zal zowel de rol van marktpartijen als die van de overheid veranderen. Door financiële beperkingen zullen beide partijen minder op de voorgrond treden. “Kleine ontwikkelaars, lokale ondernemers, corporaties en particulieren worden steeds belangrijker.”De Rli presenteerde het rapport gelijktijdig met het onderzoek ‘Kwaliteit zonder groei’, waarin de raad ingaat op de vraag hoe in de toekomst de kwaliteit van de omgeving behouden kan blijven.

Reageer op dit artikel