nieuws

Zestig miljoen extra voor Rotterdam-Zuid

bouwbreed Premium

Vier Rotterdamse woningcorporaties investeren de komende jaren 60 miljoen euro extra in Rotterdam-Zuid. Het totale investeringspakket in het omvangrijke achterstandsgebied komt daarmee op 460 miljoen.

De extra miljoenen komen vrij doordat corporaties in Rotterdam-Zuid minder verhuurdersheffing betalen als ze investeren in nieuwbouw en renovatie. Daarover zijn vorig jaar afspraken gemaakt met minister Blok. “Naar aanleiding daarvan hebben we op een rijtje gezet welke bouwplannen nodig zijn om het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid overeind te houden”, aldus wethouder Karakus (wonen). Het NPRZ is een grootschalig programma om het gebied met meer werk, betere scholing en aantrekkelijker woningen op een behoorlijk peil te krijgen.

Concreet leidt de extra stimulans de komende drie jaar tot investeringen in woningbouw en -verbetering door Woonstad Rotterdam (228 miljoen euro), Havensteder (38,3 miljoen euro), Woonbron (41,8 miljoen euro) enVestia (26 miljoen). Bij hun nieuwbouwprojecten zoeken corporaties de hulp van marktpartijen voor realisatie van middeldure en dure woningen. De gemeente legt zelf 140 miljoen euro bij voor transformatie van het gebied rondom Zuidplein en Ahoy (‘Hart van Zuid’) en een sportcampus, plus 18 miljoen voor betere wijkinrichting. De extra investeringen moeten ook arbeids- en werkervaringsplaatsen opleveren voor kansarme (jonge) bewoners uit het gebied. Op jaarbasis komen naar verwachting 250 plekken vrij. Woonstad gaat zelf kansarme jongeren recruteren voor haar nieuwbouw- en renovatieprojecten. “Onze ervaring is dat aannemers er moeilijk in slagen om mensen uit dit gebied te vinden. Dus gaan wij ze helpen”, zegt bestuursvoorzitter Maria Molenaar (Woonstad). Zij constateert dat haar corporatie uiteindelijk meer investeert dan vóór het woonakkoord gepland. Collega Hedy van der Berk (Havensteder) ziet juist een halvering van het totale investeringsvolume van haar corporatie. “Deze regeling verzacht alleen de pijn, maar neemt die niet weg.”

Reageer op dit artikel