nieuws

‘We omzeilen geen Europese regels’

bouwbreed

Onrust onder fabrikanten en bestekschrijvers. Stabu, leverancier van standaard bestekinformatie, besloot afgelopen zomer voorlopig niet meer te verwijzen naar het Nederlandse keurmerk KOMO vanwege nieuwe Europese regels voor CE-markering. Bestekschrijvers trokken hun eigen plan en blijven verwijzen naar KOMO. “Maar we omzeilen geen Europese regels”, bijt Teus Schimmel, voorzitter van de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB) van zich af.

‘Bestekschrijvers gebruiken disclaimers om problemen met CE en KOMO te voorkomen.’ Schimmel las het artikel een paar weken geleden in Cobouwen voelde zich als door een wesp gestoken. Op een advocatenkantoor in Tiel doet hij zijn verhaal. Samen met Wilma Visser, bestuurslid van de BNB.

Voor de goede orde. Waarom verwijzen bestekschrijvers graag naar KOMO?

Schimmel: “Dat is ons gereedschap. Je wilt kwaliteit vastleggen in een bestek. Opdrachtgevers willen garanties. Een alternatief ontbreekt.”

Al jaren was bekend dat er iets zou veranderen. Hoe was de teneur vóór Stabu verwijzingen naar KOMO schrapte?

Schimmel: “De hele bouwketen ging ervanuit dat er in Nederland niets aan de hand was en dat KOMO en CE prima naast elkaar kunnen blijven bestaan. CE kwam er wel, maar zei alleen iets over essentiële kenmerken (zie kader, red.). Er ging pas een bel rinkelen toen Stabu zei: we halen alle beoordelingsrichtlijnen uit onze besteksystematiek totdat KOMO alle beoordelingsrichtlijnen heeft getoetst aan CE. Wij vonden dat raar, omdat wij het idee hebben dat er niets aan de hand is. Ook de overheid heeft nooit aan de bel getrokken.”

De ingreep van Stabu had veel impact op jullie werk. Aan de andere kant. Stabu wil kunnen uitsluiten dat richtlijnen van KOMO conflicteren met de CE-regels. Snapt u dat?

Schimmel: “Ik snap de onzekerheid bij Stabu wel, maar wij vragen ons af of dit de enige oplossing was. Zo rigoureus alle verwijzingen schrappen. Het werd in januari aangekondigd, maar pas rond juli gecommuniceerd. Dat er iets mis kan gaan is verder een zuiver theoretisch verhaal.”

Hebben KOMO en de overheid steken laten vallen?

Visser: “Misschien had KOMO iets proactiever kunnen reageren.”

Schimmel: “Maar wij willen niet zwartepieten. Niet richting Stabu, niet naar KOMO, niet naar de overheid. Het gaat erom dat we met zijn allen een goed systeem hadden en hebben. Van aannemer tot fabrikant van overheid tot bestekschrijver, iedereen was en is het daarover eens. Een extra schakel in de vorm van CE kan die kwaliteit hooguit verbeteren.”

Tegen het advies in van Stabu blijft u verwijzen naar KOMO met een soort disclaimer, waarvan u zegt dat het geen disclaimer is. Wat is het wel?

Schimmel: “Een disclaimer betekent dat wij onze handen ervan af trekken. Dat doen we juist niet. Wij hebben een soort juridisch vangnet gemaakt. Wij zeggen: kijk eerst naar de CE en aanvullend naar KOMO.”

Visser vult aan: “En mochten er verschillen zijn tussen CE en het private keurmerk, dan moeten opdrachtgevers en aannemers in redelijkheid en billijkheid met elkaar in gesprek gaan om dat op te lossen. Het is kortweg een methode om om te gaan met eventuele conflicten.”

U wilt niet zwartepieten. Stabu heeft niettemin een hoop bagger over zich heen gekregen, omdat het zich ‘netjes’ aan de regels houdt. Zou de bouw dan niet juist heel trots moeten zijn op Stabu?

Schimmel laat dat in het midden: “Het is een bouwbreed probleem waar gezamenlijk een antwoord op gegeven had moeten worden.”

Maar als het misgaat kan Stabu daar op aangesproken worden, niet de hele bouwketen…

Visser: “Als je het stutwerk ineens uit de bouwketen haalt, zakt dat in elkaar. Wij kijken echt niet alleen naar de Stabu.”

 

U bent zeer positief over KOMO. Worden bestekschrijvers soms overladen met cadeautjes van fabrikanten of KOMO?

Schimmel: “Nee, natuurlijk niet. Haha. Om heel eerlijk te zijn heeft deze hele discussie ons alleen maar geld gekost.”

CE-markering

Sinds 1 juli 2013 gelden er andere regels voor keurmerken. Over zeven aspecten mogen keurmerken zoals KOMO niets meer zeggen omdat daarvoor de Europese normen voor CE-markering gelden. Hieronder staan ze alle zeven op een rij.

• mechanische weerstand en stabiliteit

• brandveiligheid

• hygiëne, gezondheid en milieu

• veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik

• bescherming tegen geluidshinder

• energiebesparing en warmtebehoud

• duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Reageer op dit artikel