nieuws

‘Waterschap moet opdrachten spreiden’

bouwbreed

Waterschappen moeten opdrachten spreiden om prijsopdrijving te voorkomen. Dat advies staat in een onderzoek dat minister Schultz (infrastructuur en milieu) liet uitvoeren.

Elke vijf jaar worden alle (honderden) waterwerken in Nederland getoetst. Op basis daarvan maken beheerders van dijken en keringen plannen. In de laatste ronde viel op dat de meeste keuringen zijn uitgevoerd door marktpartijen in ongeveer dezelfde periode. Opdrachtgevers hebben niet de indruk dat die poel aan opdrachten de markt verstoorde. Toch krijgen waterschappen het advies om elkaars plannen meer op elkaar af te stemmen. “Dit voorkomt problemen met het zoeken van goede opdrachtnemers (verzadiging van de markt) en mogelijk prijsopdrijving”, schrijven de onderzoekers.

Reageer op dit artikel