nieuws

Verhuislust van burgers wakkert aan

bouwbreed

Op de honderd burgers zijn zeven personen van plan om binnen twee jaar een woning te kopen. Een jaar geleden was de animo een kwart kleiner.

Prijs bestaande koopwoning blijft laag

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat van de honderd mensen vijf stellig aangeven binnen twee jaar een woning te zullen kopen of te laten bouwen. Nog eens twee personen geven als antwoord ‘ja, misschien’.

In het eerste kwartaal was een vijfde van de bevolking van plan hun woning op te knappen. Te verwachten valt dat komende maanden zeker een kwart de handen uit de mouwen steekt voor onderhoud of verbetering van de woning.

De prijzen van de bestaande koopwoningen lagen volgens het Kadaster in februari 1,7 procent lager dan een jaar eerder. In januari bedroeg het verschil op jaarbasis nog slechts 0,5 procent. De wisselingen in de prijzen afgelopen jaar zijn slechts rimpelingen vergeleken bij de grote prijsval sinds het begin van de crisis. Feitelijk zijn de woningprijzen afgelopen acht maanden nauwelijks veranderd.

De prijzen in februari lagen op het niveau van 2003. Vergeleken met de zomer van 2008, toen de prijzen hun piek beleefden, zijn de woningen iets meer dan een vijfde goedkoper geworden.

Sterke stijging

In de eerste twee maanden van dit jaar wisselden 18.935 woningen van eigenaar. Het aantal ligt 34 procent boven het peil van begin 2013. De sterke stijging is mede een reflectie van het relatief geringe aantal transacties begin vorig jaar. De verkopen werden destijds sterk beïnvloed door het aanhalen van de hypotheekregels.

Bijna de helft van het aantal huishoudens (2,1 miljoen) heeft momenteel een overwaarde op zijn woning. Zes jaar geleden kon nog driekwart hun woning een appeltje voor de dorst noemen. Sinds het begin van de crisis is het aandeel huiseigenaren dat kampt met onderwaarde bijna verdrievoudigd. Bij tweederde van de huishoudens met een onderwaarde is de eigenaar jonger dan 45 jaar. Van de 65-plussers heeft slechts 3 procent te maken met een huis dat onder water staat.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels