nieuws

Schultz beperkt bouwen zonder vergunning

bouwbreed Premium

Bouwen in stads- en binnentuinen wordt minder makkelijk. Minister Schultz (infrastructuur) komt met een aangepast wetsvoorstel tegemoet aan bezwaren van gemeenten.

Gemeenten tevreden met aanpassingen wetsvoorstel

Stedelijke binnentuinen, het schaarse groen in een drukke stad, plompverloren volgebouwd zonder dat de gemeente een vinger kan uitsteken. Dat is het schrikbeeld van Amsterdam, Utrecht en Den Haag en de VNG. Minister Schultz werkt aan een wetsvoorstel waardoor voor veel aanbouwen geen bouwvergunning meer nodig is. Met de aanpassing van het wetsvoorstel komt ze aan de bezwaren tegemoet, al zijn de aanpassingen beperkt tot rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten.

De gemeenten Amsterdam en Den Haag zijn tevreden met de aanpassingen. Ook voor de gemeente Utrecht lijken de bezwaren voor een groot deel verdwenen. De Utrechtse wethouder Gilbert Isabella (ruimtelijke ordening) voorziet vooral problemen bij de bebouwing van 50 procent van de binnentuinen. “We hebben projectontwikkelaars gehad die een heel blok in bezit hebben. Ze hadden plannen om een verdieping op de schuren te zetten, te splitsen en zo in de binnentuinen nieuwe woningen te creeëren. Dat is niet de bedoeling van deze regeling!” Vijftig procent bebouwing is te veel voor de binnentuinen, stelt de wethouder. “Die groene oases zijn belangrijk, voor de warmteregulering en rust in de stad.” De minister geeft aan dat ze de vijftig-procentregel onder de loep zal nemen, al richt zij zich met name op grote percelen.

Of een gemeente iets al dan niet beschermd acht, maakt voor de minister niet uit. “Het staat gemeenten vrij om desgewenst vrijwel het gehele gemeentelijke grondgebied als beschermd aan te merken.” Zij wil voorkomen dat gemeenten zo gehele gebieden kunnen uitsluiten van vergunningvrij bouwen.

Aanpassingen wetsvoorstel

Bouwen in rijksbeschermde dorp- of stadsgezichten:

• Alleen vergunningvrij als het past in het bestemmingsplan

• Het bouwen mag alleen op het achtererf indien geen zijerf aanwezig is

• Voor bebouwen van zij-erven is altijd een vergunning vereist

• Beperkingen gelden niet voor gemeentelijke beschermingsregimes

• Voor grotere achtererven is maximale bebouwing minder dan 50 procent

Reageer op dit artikel