nieuws

Regels Bouwbesluit volgende week gewijzigd

bouwbreed

De geluidsvoorschriften in het Bouwbesluit worden vanaf volgende week eenvoudiger. Per 1 april past minister Blok (wonen) een aantal bouwregels aan.

Lawaaierige bouw- en sloopwerkzaamheden mogen per volgende week ook op zaterdagen worden uitgevoerd. Werkzaamheden die een geluid veroorzaken van ten minste 60 decibel op de gevel van de dichtsbijzijnde woning of gebruiksplek zijn daardoor niet langer beperkt tot werkdagen (tussen 9.00 en 19.00 uur). Voor werkzaamheden van particulieren gelden beperkingen niet. In bepaalde gevallen mag men ook gebruikmaken van een eenvoudiger rekenmethode voor geluidsbelasting.

Bovendien geeft de minister met de wijzigingen gevolg aan eerdere toezeggingen om iets te doen aan de brandveiligheid van veestallen. Daarvoor gaan nu strengere regels gelden. Onder meer moet de technische ruimte van een stal met brandwerende materialen zijn afgescheiden van de ruimte waar dieren staan. Bovendien geldt een zwaardere brandklasse voor de toegepaste constructiematerialen en afwerking.

> pagina 2: OPB adviseert aanpassing Bouwbesluit

Reageer op dit artikel