nieuws

‘Provinciale overname bouwgrond oplossing grondoverschot’

bouwbreed

Bevriezing en opnieuw vormgeven van het gemeentelijk grondbeleid en overname van overtollige bouwgrond van gemeenten door de provincie. Dat is een oplossing voor de grondproblematiek in Overijssel.

Dat is de uitkomst van een onderzoek naar de mogelijkheden om de financiële positie te versterken van gemeenten met een overschot aan bouwgrond.

Gedeputeerde Staten van Overijssel schrijven dat aan Provinciale Staten. Aanleiding voor het onderzoek zijn de nijpende overschotten aan bouwgrond waardoor gemeenten grote financiële schade ondervinden. Gemeenten moeten massaal bouwplannen schrappen vanwege de aanhoudende recessie en door een lage bevolkingsgroei. “In Overijssel gaat het in totaal om een overprogrammering ter grootte van 200 miljoen euro”, zo staat in een toelichting van de provincie. Overname van grond door de provincie zou met zich meebrengen dat gemeenten het geld dat daarmee is gemoeid in een provinciaal investeringsfonds moeten steken.

Op dit aspect kwam van verschillende kanten kritiek. Gedeputeerde Staten erkennen dat aan deze werkwijze haken en ogen zitten. Niettemin wijzen ze hem niet van de hand. In overleg met gemeenten, marktpartijen en provincie moet worden bepaald welke van de twee methoden wordt toegepast. Ze vinden het van belang dat de provincie hierbij de leiding heeft. “We concluderen ook dat gemeenten zelf bereid zijn te zoeken naar een oplossingsgerichte aanpak en behoefte hebben aan bovenlokale regie van de provincie”, zo staat in de brief. Verder wijzen de briefschrijvers er op dat in de zogeheten netwerkstad Twente gemeenten samen met de provincie stappen nemen om de overcapaciteit terug te dringen. Ze maken hiertoe in regionaal verband afspraken. Deze hebben in het bijzonder betrekking op het herprogrammeren van plannen voor woningbouw en de aanleg van bedrijventerreinen.

D e grondproblematiek in Overijssel staat niet op zichzelf, maar is een landelijk probleem. Nederlandse gemeenten bezitten duizenden hectaren bouwgrond, waarmee ze niet goed raad weten. Het totale grondbezit vertegenwoordigt inmiddels een waarde van 1,5 miljard euro. Deze problematiek heeft vooralsnog niet geleid tot het fors snijden in woningbouwprogramma’s. Met als gevolg dat er een overschot aan bouwplannen dreigt. Daarvan is het hoogst onzeker of en op welke termijn ze zullen worden uitgevoerd.

Reageer op dit artikel