nieuws

Pas op wat langere termijn denken aan nul-op-de-meter

bouwbreed Premium

Volgens vastgoedprofessionals spelen gas en zonnepanelen de grootste rollen bij de invulling van de aanscherping van de energie-prestatiecoëfficiënt (epc) naar 0,4. Voor de langere termijn denken ze aan nul-op-de-meter of nul-op-de-rekening in plaats van een epc van nul. Bas van de Griendt van Bouwfonds Ontwikkeling deed er onderzoek naar. Ferry Heijbrock

Bij de nu geldende epc van 0,6 sinds 2011 kiest dik driekwart van de vastgoedprofessionals, oud-cursisten van de Neprom-leergang projectontwikkeling, ‘gewoon’ voor gas. Volgens meer dan de helft kan dat zonder balansventilatie, maar kan volstaan worden met mechanische afvoer en natuurlijke aanvoer. Vier op de tien kiezen overigens wel voor balansventilatie. Zonnepanelen en/of een zonneboiler zijn voor zes op de tien nog niet nodig om de epc van 0,6 te halen. Als wel gekozen wordt voor zonne-energie, dan genieten zonnepanelen de voorkeur boven zonneboilers.

Nu de epc in 2015 verder aangescherpt wordt naar 0,4 denkt iets minder dan de helft nog uit de voeten te kunnen met alleen gas. Inclusief de combinatie met warmtepompen, de zogenoemde wp/cv-combinaties, dan kiest nog altijd twee derde voor gas. Een kleine meerderheid denkt dat een epc van 0,4 niet gehaald kan worden zonder balansventilatie. Uitgesprokener is men over de rol van zonne-energie. Bijna twee derde vindt fotovoltaïsche energie (pv) onvermijdelijk. Nog eens 15 procent kiest voor zonneboilers, twee keer zoveel als bij een epc van 0,6. Behalve de oud-cursisten is ook experts gevraagd naar hun mening. Die wijkt opvallend weinig af van de mening van de professionals.

Energieneutraal

De vraag is dan wat er op iets langere termijn gaat gebeuren. Per slot van rekening ligt er al iets als de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen en wordt ook Europees momenteel hard nagedacht over het klimaatbeleid na 2020. Daarin blijft de gebouwde omgeving en het energieverbruik een belangrijke rol spelen.

Iets minder dan de helft voorspelt een ontwikkeling naar een epc van nul als de meest logische volgende stap. Dat is ook in lijn met het Europese en het Nederlandse beleid. Tegelijkertijd denkt de helft dat er verder wordt gegaan naar nul-op-de-meterwoningen of nul-op-de-rekeningwoningen. Die koers is nu al ingezet en zal zich voorzetten. Ongeacht welke stap gekozen wordt, lijkt verdergaande isolatie van woningen en meer gebruik van warmteterugwinning de manier te zijn om dat te realiseren. Volgens velen zal dan ook afscheid worden genomen van gas en komt all electric in beeld, vooral gerealiseerd met behulp van pv.

“Je ziet dus dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen de kortetermijn en de iets langere termijn. Op de korte termijn gaat het om de toepassing van bestaande technieken. Op de iets langere termijn komt er een beweging aan die verder gaat”, analyseert Bas van de Griendt van Bouwfonds Ontwikkeling de resultaten.

Hij vindt daarnaast dat de respondenten vooral grondgebonden woningen in hun hoofd hebben gehad. “Als je dakvlak hebt, dan kun je pv-gebruiken. Voor gestapelde bouw zijn andere zaken nodig, vaak collectieve voorzieningen als stadverwarming of bodemenergie.” Het belangrijkste is echter dat de ontwikkelingen goed worden gedaan. Langzaam maar zeker, is dan beter dan snel maar niet goed.

Reageer op dit artikel