nieuws

OPB adviseert aanpassing Bouwbesluit

bouwbreed Premium

Het Overlegplatform Bouw (OPB) wil dat minister Blok (wonen) de toegankelijkheid in het Bouwbesluit verbetert. Dat schrijft het platform in een advies aan de minister.

Gebouwen moeten beter toegankelijk zijn

< vervolg van pagin 1

Het OPB, het vaste adviesorgaan van de minister over bouwregelgeving, is in meerderheid positief over aanpassing van het Bouwbesluit. Het gaat specifiek over de verbetering van de toegankelijkheid van nieuwbouwappartementen groter dan 70 vierkante meter en nieuwbouw van publiekelijk toegankelijke gebouwen. Een gang moet bijvoorbeeld minstens 1,20 meter breed zijn en ook de toiletruimte moet groter.

Verbetering van de toegankelijkheid is een lang gekoesterde wens van de belangenvereniging voor chronisch zieken en gehandicapten. De belangenorganisatie vindt de voorgestelde aanpassingen minimaal en wil de toegankelijkheid ook voor studentenwoningen en grondgebonden woningen verbeteren.

Uit een eerder uitgevoerde maatschappelijke kosten-batenanalyse van onderzoeksinstituut Rigo bleek echter dat aangescherpte regels voor dit soort woningen onevenredig duur zijn. Ook een verbeterde toegankelijkheid verplichten bij verbouwing van bestaande gebouwen leidt tot hoge kosten, waardoor men eerder afziet van verbouwingen, of ontheffing van de bouwregels nodig heeft.

Brancheverenigingen Aedes en Neprom zien geen heil in de aanscherping van de eisen. Zij schatten de extra kosten twee keer zo hoog in als de onderzoekers van Rigo. Zij rekenen 6000 euro in plaats van 3000 euro voor betere toegankelijkheid. Daardoor komt mogelijk minder nieuwbouw van de grond, stellen de brancheverenigingen. Aedes ziet liever dat de bouw op inidividuele wensen wordt afgestemd, in plaats van algemeen geldende regels voor te schrijven.

Minister Blok beslist pas over de aanpassingen van de bouwregels nadat hij de belangenorganisatie voor zieken en gehandicapten heeft gesproken.

Reageer op dit artikel