nieuws

Onveiligheid wegen tijdig in beeld

bouwbreed Premium

De provincies gaan aan de slag met een nieuw systeem om de verkeersveiligheid van hun wegen in kaart te brengen. Met de methode Promev hebben de wegbeheerders nu een middel tot hun beschikking dat niet louter uitgaat van ongevalscijfers. Op basis hiervan werden tot nu toe, indien nodig, achteraf maatregelen getroffen.

Promev koppelt groot aantal data

Met Promev hoeven de wegbeheerders niet langer te wachten tot er op een bepaalde plek veel ongelukken gebeuren. Promev staat voor proactief meten van verkeersveiligheid. Het systeem is in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) ontwikkeld door de SWOV, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. De ontwikkelaars leggen momenteel de laatste hand aan een prototype van het systeem, dat volgende maand beschikbaar komt.

Het nieuwe instrument koppelt een groot aantal gegevens over wegvakken en kruisingen aan elkaar. Dat zijn zogeheten prestatie-indicatoren, die onder meer kunnen bestaan uit weg- en omgevingskenmerken zoals de breedte van de weg en de bermen en aanwezige obstakels. Deze gegevens worden gekoppeld aan data over gedragingen van weggebruikers op bepaalde locaties waarvan de relatie met verkeersonveiligheid is aangetoond. Promev maakt onder meer gebruik van GIS (geografische informatiesystemen), maar ook van data die worden verzameld door wegen 3D in te scannen. Ook dat laatste is een nieuwe ontwikkeling waarmee inmiddels de eerste wegen minutieus in kaart zijn gebracht.

Onderbouwen

Volgens onderzoeker Charlotte Bax van de SWOV kunnen de overheden met Promev veel beter dan tot nu toe onderbouwen waar de prioriteiten moeten liggen bij investeringen in verkeersveiligheid. “Zij hebben immers te maken met krimpende budgetten.” Bovendien is het volgens haar steeds moeilijker om aan te geven welke plekken in het wegennet onveilig zijn, omdat de echte hotspotsqua ongelukken allang zijn aangepakt.

Onderzoek door de SWOV toonde vorig jaar aan dat desondanks nog veel verbeterd kan worden aan de verkeersveiligheid op met name 80-kilometerwegen.

Reageer op dit artikel