nieuws

Nederland investeert minder in havens dan buurlanden

bouwbreed

Duitsland en Vlaanderen investeren jaarlijks tientallen miljoenen euro’s meer overheidsgeld in zeehavens dan Nederland.

Dit is oneerlijke concurrentie waardoor Nederlandse havens worden benadeeld. Dat blijkt uit onderzoek van de Rotterdamse Erasmus Universiteit en Ecorys in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het geld wordt onder meer geïnvesteerd in maritieme toegangswegen, havenbekkens, kaden en terreinen. Volgens minister Schultz (infra) staat de concurrentiepositie van Nederlandse zeehavens hierdoor onder druk.

Het onderzoek wijst uit dat de Nederlandse overheid jaarlijks 36 miljoen euro investeert in het onderhoud van de maritieme toegangswegen. Duitsland en België daarentegen investeren jaarlijks respectievelijk 309 en 289 miljoen euro in uiteenlopende havenonderdelen. Volgens minister Schultz worden Nederlandse haven benadeeld door de staatssteun van de buurlanden. Zij wil dit aankaarten in Europa. “Europese zeehavens moeten eerlijk met elkaar kunnen concurreren”, zegt de bewindsvrouw. Daarvoor is een gelijk speelveld nodig.” Schultz zegt verder ervan uit te gaan dat de berekeningen op onderdelen niet helemaal zullen kloppen. “Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat het algemene beeld correct is en dat onze zeehavens voelbare nadelen ondervinden.”

Ze is overigens niet van plan om meer overheidsgeld in de Nederlandse havens te investeren. Ze spreekt van verspilling van belastinggeld en innefficiënte bestedingen. Daarmee sluit ze aan bij het advies in het rapport. De bewindsvrouw zal de bevindingen uit het rapport onder de aandacht brengen bij zowel het Europees Parlement als bij de Europese Commissie. “De beïnvloeding van haventarieven met publieke middelen moet tot het verleden gaan behoren”, zegt Schultz.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels