nieuws

IPAF zeer tevreden over veiligheidssucces van PAL Card

bouwbreed Premium

IPAF zeer tevreden over veiligheidssucces van PAL Card

Er zijn nu wereldwijd een half miljoen geldige IPAF PAL Cards (Powered Access Licences) in omloop. De International Powered Access Federation (IPAF) is zeer tevreden over het succes van het vrijwillige, industriële trainingsprogramma voor een veilige bediening van hoogwerkers.

Het huidige half miljoen PAL Cards dekt ongeveer ongeveer de helft van
de wereldwijde hoogwerker-verhuurvloot. Einddoel van de IPAF is dan ook om in
2017 een miljoen geldige PAL Cards te bereiken.

Internationaal geldig bewijs
De International Powered Access Federation (IPAF) zet zich wereldwijd in voor
een veilig en effectief gebruik van hoogwerk materieel in de breedste zin des
woords. De PAL Card blijkt daarin een goed instrument. Een geldige PAL Card is
een internationaal bewijs dat een kaarthouder opgeleid is in de veilige en
effectieve bediening van hoogwerkers. PAL Cards kunnen als standaardversie (PAL
Card) of als Smart PAL Cards (machine-leesbaar) worden verstrekt. Ze zijn vijf
jaar geldig en kunnen
online worden geverifieerd
bij www.ipaf.org.

IPAF-leden hebben toekomstvisie
Het bereiken van de mijlpaal van een half miljoen PAL Cards is een enorm succes
voor de leden van onze organisatie, zegt IPAF CEO Tim Whiteman. „Zij
ontwikkelden en introduceerden het trainingsprogramma hoogwerkers voor
bedieners in 1991, niet omdat dit wettelijk voorgeschreven was, maar omdat ze
een visie hadden voor een veilige en professionele industrie.

Veel meer traningsprogramma’s
IPAF beheert het programma voor zijn leden en de opbrengsten worden
geherinvesteerd in het trainingsprogramma en andere veiligheidsiniatieven,
zoals de Klik
Klak-veiligheidsharnascampagne
, de stempelplatencampagne of het ongevallenrapportageproject.”
Meer info:
www.ipaf.org/nl/opleidingen/pal-card/.

Reageer op dit artikel