nieuws

‘Het moet vooral veel simpeler’

bouwbreed

Bouwend Nederland Zuid snijdt als een van de eerste regio’s binnen de branchevereniging flink in het aantal afdelingen. Regiovoorzitter Piet Backx vindt bovendien dat de overgebleven onderdelen beter moeten samenwerken. “Het wij-gevoel moet terugkomen.”

De lijnen moeten korter, concludeerde Piet Backx toen hij in 2012 als regiovoorzitter aantrad. “De afstand tussen ‘Zoetermeer’ en de lidbedrijven was te groot geworden, we werden top-down bestuurd. Dat kan beter, dacht ik.” De nieuwe Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen deelt deze mening. Onder zijn leiding werd oktober vorig jaar het actieplan Vernieuwend Verbinden opgesteld. Een van de belangrijkste punten: de vereenvoudiging van de verenigingsstructuur.

Bouwend Nederland Zuid loopt voorop in die ontwikkeling. Begin vorig jaar liet het regiobestuur door een extern bureau een analyse maken van de gevoelens die onder de leden leefden. “We hebben in de spiegel gekeken”, zegt regiomanager René Meyboom. “Daar was het, acht jaar na de oprichting van Bouwend Nederland, hoog tijd voor.” Dat heeft uiteindelijk tot een plan voor de herinrichting van de regio geleid. “Het moet vooral veel simpeler”, zegt Backx. “Het regiobestuur en het hoofdkantoor in Zoetermeer moeten beter gevoed worden door de afdelingen. Het wij-gevoel moet terugkomen.”

Bouwend Nederland zit complex in elkaar. Lidbedrijven zijn ingedeeld per grootte, regio en vakgebied (bijvoorbeeld infra). Dat is eind 2004, bij het ontstaan van de brancheorganisatie, zo besloten, legt Meyboom uit. “Fuseren is prima, vond men toen, maar we willen wel ons eigen clubje behouden.” De afdelingen krijgen alle een deel van de contributie die bedrijven aan de branchevereniging betalen en heffen in sommige gevallen zelf ledengeld. Meyboom: “Dat was toen misschien het beste besluit, maar je kunt je afvragen of dat nog van deze tijd is.”

Daadkracht

Een branchevereniging herinrichten doe je niet in een paar dagen. De voorzitter en de regiomanager gingen de afgelopen maanden langs alle afdelingen in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland om hun plannen uit de doeken te doen. De regio telt in totaal elf afdelingen. Backx en Meyboom willen dit terugbrengen tot vier (zie kader hierboven). “Nu is er een enorm verschil in daadkracht tussen de verschillende afdelingen, ook omdat sommige afdelingen minder budget en een kleiner secretariaat hebben”, zegt Meyboom. “Dat hopen we met het samenvoegen te ondervangen.” De plannen zijn slechts een voorzet, benadrukt Backx. “De afdelingen zijn autonoom, wij kunnen hen niets opleggen.”

De jongerencontactgroep en de infrabedrijven, verenigd in Infra Regio Zuid, worden op eigen verzoek niet opgeslokt door de afdelingen. Elke afdeling, de infrabedrijven en de jongeren krijgen een vertegenwoordiger in het regiobestuur. “Daardoor weten de twee vertegenwoordigers die namens de regio plaatsnemen in het algemeen bestuur in Zoetermeer beter wat er in de regio speelt”, stelt Backx.

De voorzitter hoopt bovendien dat de afdelingen beter met elkaar gaan communiceren. “Er zit enorm veel kennis in onze organisatie.” Daar wordt momenteel onvoldoende gebruik van gemaakt, signaleert de voorzitter. “Nu komt het voor dat afdelingen een onderwerp als social return zelf aankaarten bij een gemeente. Het is natuurlijk veel sterker als je dat met z’n allen doet. Bovendien hoef je dan niet twee keer het wiel uit te vinden.”

De organisatieveranderingen in het zuiden zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. Meyboom: “De afdelingen in Limburg hebben al een principebesluit genomen om één afdeling te worden. Dat moet nog wel geformaliseerd worden door de leden. Zeeland bestaat al uit één afdeling, dus daar zijn we in principe al klaar.”

In Noord-Brabant, waar momenteel zeven afdelingen actief zijn, gaat het wat moeilijker. “Er is discussie”, erkent Backx. Daarom wordt nu gewerkt aan een tussenoplossing. In de provincie zijn gesprekken gaande over een intensievere samenwerking tussen verschillende afdelingen die – hoopt Backx – uiteindelijk zal leiden tot de vorming van twee afdelingen binnen Brabant. Als alles meezit zijn de organisatiewijzigingen binnen twee jaar doorgevoerd, verwacht Backx.

Eigenlijk wil de regiobestuurder nog een stap verder gaan. “Het zou mooi zijn als een lid straks automatisch ook lid is van de afdeling. Leden zullen zich veel meer betrokken voelen bij hun regio en de vereniging.” Dat is echter een volgende stap, benadrukt de regiovoorzitter. “Soms wil ik wel eens wat te snel.”

Organisatiewijzigingen

• Bouwend Nederland Zuid gaat van elf naar vier afdelingen; Zeeland, Brabant Mid-West, Brabant Mid-Oost en Limburg. De afdelingen mogen, als zij dat willen, als kring of sociëteit blijven bestaan.

• Jongeren (Jong Bouwend Nederland) en infrabedrijven (Infra Regio Zuid) blijven regionaal georganiseerd.

• De vier afdelingen, de jongeren en de infrabedrijven leveren alle één lid van het regiobestuur.

• Jong Bouwend Nederland krijgt een stem in het algemeen bestuur van de regio. Tot nu toe was de afgevaardigde van de jongerenafdeling als auditor bij de vergaderingen aanwezig en had geen stemrecht.

Resultaten actieplan

De reorganisatie van de regio’s vloeit voort uit het actieplan Vernieuwend Verbinden dat Bouwend Nederland in oktober vorig jaar publiceerde. Dit plan was opgesteld nadat enkele grote bedrijven hadden gedreigd hun lidmaatschap op te zeggen. De contributie moest omlaag en de vereniging moest zichtbaarder worden en meer samenwerken, zo luidde de kritiek.Resultaten tot nu toe volgens Bouwend Nederland:

• Op twee plaatsen in Randstad-Noord zijn afdelingen gefuseerd.

• Op 1 januari is een nieuwe contributiesystematiek ingegaan.

• Bouwend Nederland is vaker “met scherp geformuleerde standpunten” aanwezig in de media.

• Er is vaker “dialoog” tussen voorzitter Maxime Verhagen en de leden.

• Het aantal speerpunten is minder geworden, waardoor meer focus is ontstaan.

• Input van leden wordt “expliciet” meegenomen in de besluitvorming door het bestuur.

Volgende maand wordt het actieplan met de lidbedrijven geëvalueerd.

Reageer op dit artikel