nieuws

Handhaving detachering uitgekleed

bouwbreed

De handhaving van de regels voor gedetacheerde werknemers wordt behoorlijk uitgekleed. Dat blijkt uit het compromis dat in Brussel is bereikt.

Ketenaansprakelijkheid beperkt

“Dit akkoord is een belangrijke stap in de strijd tegen sociale fraude en misstanden op het gebied van detachering van werknemers”, zegt de voorzitter van de Europese bouwfederatie FIEC Thomas Schleicher. Zijn vreugde is begrijpelijk aangezien voor de bouw scherpe kanten aan de voorstellen in de onderhandelingen tussen het parlement en de Europese Raad van ministers zijn afgezwakt.

Zo is bijvoorbeeld de ketenaansprakelijkheid van de hoofdaannemer beperkt tot de directe onderaannemers. Daar kan hij vanaf als hij kan aantonen goed onderzoek te hebben gedaan naar de directe onderaannemers. Voor de onderaannemers van de onderaannemers is hij niet meer aansprakelijkheid.

Wel is afgesproken dat lidstaten zelf striktere regels mogen invoeren op dit gebied. Daar wordt momenteel door minister Asscher ook over nagedacht, al beseft hij dat het lastig zal zijn om dat door de Tweede Kamer te krijgen zonder de steun van de VVD.

Verder mogen lidstaten die nog helemaal geen systeem van ketenaansprakelijkheid kennen en dat ook niet willen invoeren, alternatieve maatregelen nemen die hetzelfde effect hebben.

Schijnzelfstandigheid

Raad en parlement hebben daarnaast afgesproken dat lidstaten maatregelen moeten nemen om schijnzelfstandigheid aan te pakken. Dat is een van de meest gebruikte methoden om onder de regels van de Europese Detacheringsrichtlijn uit te komen. Onder meer loonstroken en afdrachten voor huisvesting en woon-werkverkeer kunnen aanwijzingen daarvoor opleveren.

Verder is het principe geaccepteerd van de open lijst met controlemaatregelen. Daarmee kunnen lidstaten extra maatregelen nemen om misbruik van werknemers tegen te gaan.

Reageer op dit artikel