nieuws

Erkenning social return voor veel meer leerlingen

bouwbreed

In de prestatieladder sociaal ondernemen (PSOBouw) moeten leerlingen op niveau 3 en 4 meetellen voor social return. Aan die wens vanuit de bouw lijkt het bestuur van Skao gehoor te geven.

Ook gemeenten moeten belang van prestatieladder inzien

Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt helpen via social return moet niet ten koste gaan van het opleiden van leerlingen, is het algemeen gevoelen in de bouw. In PSOBouw mogen nu leerlingen op niveau 1 en 2 wel meetellen, maar op niveau 3 en 4 niet. Het ontwikkelteam van Vernieuwingbouw maakt zich nu sterk om die laatste categorie wel te laten meetellen.

“Een goede zaak”, vindt directeur Johan Middelkamp van Sallandse Wegenbouw. Hij is tevens bestuurslid van Infra Werkt en een van de eerste PSO-gecertificeerden. En daar zit hem volgens hem ook net de kneep. “Degenen die het goed gedaan hebben in het verleden, worden nu gestraft in social return. Doordat leerlingen niet meetellen, ben ik verplicht anderen aan te nemen. Dat gaat dan echter ten koste van de leerlingen.”

Middelkamp toont zich een warm voorstander van social return, maar wil ook dat in de sector goed wordt opgeleid. Maar, weet hij, bij hetzelfde bouwvolume veel meer doen, is voor geen enkel bedrijf vol te houden.

Beloond

“Het is veel beter aan de voorkant te belonen dan aan de achterkant te straffen”, is zijn stelling. Het steekt hem nog het meest dat bedrijven die tot nu toe weinig tot niets hebben ondernomen, ook nog worden beloond. Alleen om die reden al is het in zijn visie nodig dat PSOBouw op dat punt aanpassing behoeft.

Zijn wens lijkt nu ingewilligd te worden. Het bestuur van de Skao (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) besloot recentelijk PSOBouw te ondersteunen door de beheerorganisatie onder te brengen bij een bestuurscommissie. Dat betekent directere en snellere invloed op de inhoud van de prestatieladder.

Een punt blijft dan nog om gemeenten ervan te overtuigen dat zij de werkwijze aanpassen conform PSOBouw en niet toch met eigen regeltjes komen teneinde de bakken van de sociale dienst leeg te krijgen.

“Het moet bij social return gaan om structurele werkgelegenheid voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat moet dan aan minstens twee voorwaarden voldoen. Het mag niet tot verdringing van leerlingen leiden en we moeten geen ‘draaideurwerklozen’ creëren. Dan zijn we verkeerd bezig”, vindt Middelkamp.

Reageer op dit artikel