nieuws

brievenRoestvast chroomstaal

bouwbreed

In Cobouwvan 7 maart verscheen een artikel waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen roestvast staal en discontinu thermisch verzinkt koolstofstaal. Hierin wordt aangegeven dat een duplexsysteem bestaande uit thermisch verzinken en een poederlaksysteem als nadeel heeft dat er een onontkoombare milieubelasting veroorzaakt wordt aangezien hierbij beits- en spoelbaden gebruikt worden met chroom- en zwavelzuur. Dit […]

In Cobouwvan 7 maart verscheen een artikel waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen roestvast staal en discontinu thermisch verzinkt koolstofstaal. Hierin wordt aangegeven dat een duplexsysteem bestaande uit thermisch verzinken en een poederlaksysteem als nadeel heeft dat er een onontkoombare milieubelasting veroorzaakt wordt aangezien hierbij beits- en spoelbaden gebruikt worden met chroom- en zwavelzuur.

Dit is een onjuiste bewering. Bij het thermisch verzinken wordt zoutzuur gebruikt om de walshuid en roest te verwijderen. Dit zoutzuur wordt door de verzinkerij gerecycleerd en opnieuw gebruikt waardoor milieubelasting tot een minimum wordt beperkt.

Daarnaast wordt voorbijgegaan aan het feit dat het roestvaste chroomstaal, waarover de auteur de loftrompet steekt, ook gebeitst moet worden en dat hierbij salpeterzuur en waterstoffluoride gebruikt wordt.

In het artikel wordt verder ingegaan op het feit dat roestvast staal zichzelf beschermt doordat de oxidehuid zich bij beschadiging herstelt. Het eerste metaal waarbij dit zelfherstellende effect is vastgesteld is zink. De beschermende zinkpatinalaag herstelt zich na beschadiging. Bijkomend voordeel van een thermisch zinklaag is dat indien er een beschadiging optreedt van de zinklaag zelf, het onderliggende staal nog steeds tegen corrosie/roesten beschermd wordt omdat zink zich als onedel metaal opoffert . Dit fenomeen wordt kathodische bescherming genoemd. De thermische zinklaag geeft door deze eigenschappen gedurende een periode van meer dan veertig jaar corrosiebescherming wat in veel gevallen langer is dan de technische levensduur van een thermisch verzinkt product.

Bij de toepassing van een verf- of poederlaksysteem op thermisch verzinkt staal, het duplexsysteem, treedt er een synergetisch effect op doordat de zinklaag beschermd wordt door het verf- of poederlaksysteem en het verf- of poederlaksysteem wordt beschermd tegen onthechting en onderroest door de zinklaag. Bij poederlaksystemen op roestvaststaal of chroomstaal zal bij beschadigingen door de inwerking van vocht onthechting optreden.

Sinds meer dan vijftig jaar heeft het duplex systeem (thermisch verzinken plus poederlak of natlak) omstandig bewezen dat staal op deze wijze gedurende zeer lange tijd van roestvorming kan worden gevrijwaard.

Reageer op dit artikel