nieuws

Bouwvakker put moed uit einde crisis

bouwbreed

De golf van ziektegevallen met een psychische achtergrond in de bouw is voorbij. De werknemers putten moed uit het voorzichtige herstel van de economie.

Minder ziektegevallen met psychische achtergrond

“Aan de het einde van een crisis neemt gewoonlijk het ziekteverzuim toe”, zegt Corné Roelen, bedrijfsarts en epidemioloog van Arboned. “De mensen durven zich weer gemakkelijker ziek te melden en dat is ook goed. Wie geforceerd aan het werk blijft, kan daar later grote hinder van hebben.”

Roelen schrok toen bleek dat in 2012 maar liefst 49 procent van de ziektegevallen in de bouw een psychische achtergrond had. Het aandeel was geleidelijk opgelopen van 10 procent in 2010 naar 13 procent in 2011. En toen die grote sprong naar bijna de helft van alle zieken. “We zien nu weer het normale patroon, met voor de bouw veel klachten die te maken hebben met het bewegingsapparaat. Het verzuim is 0,7 procent hoger dan het landelijk gemiddelde. De mensen melden zich minder vaak ziek dan in andere sectoren maar zijn daarna wellanger afwezig.”

De bouw kent twee keer zo veel klachten over het bewegingsapparaat dan het landelijk gemiddelde.

De bouwplaatsen wemelen van de onwillige gewrichten en pijnlijke ruggen. De sector wordt bovendien getroffen door 5 procent meer andere klachten en letsel. Niet alleen door bedrijfsongevallen maar vaak ook door verkeers- en sportongevallen. “Daar staat tegenover dat het psychisch verzuim in de bouw twee tot drie maanden korter duurt dan het landelijk gemiddelde.”

Bewegingsapparaat

Arboned constateert dat vorig jaar in de infrabouw vooral de leggers van rioleringen en leidingen (5,18 procent) en leggers van kabels (4,88 procent) een hoog verzuim kenden. De doorsnee verzuimduur is het hoogste onder de stratenmakers: 66,6 procent. Bij deze laatste groep heeft bijna een derde van de thuisblijvers last van een niet optimaal functionerend bewegingsapparaat.

In de gespecialiseerde bouw is het verzuim het hoogst onder de dakdekkers (6,90 procent), betonvlechters (6,71 procent) en metselaars (5,81 procent). Kwetsbaar blijken ook de stukadoors en loodgieters, met een ziekteverzuim ruim boven de 5 procent.

Reageer op dit artikel