nieuws

Bouwprojecten als politieke splijtzwam

bouwbreed Premium

Iedere vier jaar zijn bouwprojecten van het gemeentebestuur een dankbaar doelwit voor oppositiepartijen. Soms snijdt de kritiek hout en verdwijnt een project na de verkiezingen door de nieuwe stemverhoudingen daadwerkelijk in de prullenbak. Cobouw kwam 28 van deze projecten tegen en licht er hier vier uit.

1. De Bennewerf – Marken

Project: 35 nieuwbouwwoningen in open landschap

Status: Ontwerp bestemmingsplan

Bouwer: Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam (AWM)

Stemmen:10 voor, 7 tegen

De bevolking van Marken is tot op het bot verdeeld over de bouw van 35 nieuwbouwwoningen die net buiten het dorp gepland zijn. De woningen moeten op een nieuw aan te leggen terp in het open landschap verrijzen. Voorstanders – VVD, PvdA en CDA – wijzen op de woningbehoefte in Marken en het aantal sociale woningen, elf stuks, dat onderdeel uitmaakt van het plan.

D66, GroenLinks, Waterland Natuurlijk en de SP zijn tegen. Zij wijzen op de woningen die in Marken te koop staan en alternatieve bouwlocaties waarvoor geen aparte infrastructuur hoeft te worden aangelegd. Groot probleem voor de tegenstanders is de geplande locatie: in het open landschap, een Natura 2000-gebied en een rijksbufferzone. Nieuwbouw is hier in principe niet is toegestaan. Rijk, provincie en gemeenten hebben een uitzondering gemaakt op voorwaarde dat AWM 10.000 euro per koopwoning afdraagt aan natuurbehoud. Minister Blok dringt er sinds vorig jaar echter bij de corporatie op aan af te zien van deze bijdrage. Natuur hoort niet tot de kerntaken van een corporatie, stelt hij. Daarbij staat de AWM al sinds 2010 onder verscherpt toezicht.

Saillant detail is dat oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers op persoonlijke titel bij het project betrokken blijkt te zijn geweest. Er zijn echter geen onregelmatigheden aangetroffen.

2. Stadhuis Wageningen

Project: Vernieuwbouw stadhuis Wageningen

Kosten: 9,5 of 12 miljoen euro

Status: Bestemmingsplan, bezwaren bij de Raad van State.

Stemmen:16 voor, 9 tegen

Het gemeentebestuur haalde een lage streek uit door vlak voor de verkiezingen nog even de verbouwing van het stadhuis erdoorheen te drukken, aldus de oppositie. De VVD heeft de verbouwingsplannen tot speerpunt gebombardeerd en ook het CDA heeft de messen geslepen. Verspilling van belastinggeld. Weinig respect voor de kiezer en de burger heeft er niets aan.

Het CDA is bang dat de kosten hoger uitvallen dan de geraamde 12 miljoen euro. De planschade is te laag ingeschat, vreest de oppositiepartij. Bovendien is de waardetaxatie al twee jaar oud en daardoor waarschijnlijk te hoog.

Het gemeentebestuur wijst erop dat de gemeenteraad al sinds 2011 goedkeuring verleent voor de verbouwingsplannen en dat het definitieve besluit in de eerste instantie in 2013 zou plaatsvinden, echter door vertraging in de planning nu toevallig vlak voor de verkiezingen viel. Volgens het college zijn de verbouwingskosten lager, iets minder dan 10 miljoen euro.

Omwonenden en ondernemers vrezen ondertussen met name voor de bereikbaarheid en de parkeerdruk tijdens de werkzaamheden. Het monumentale pand is in 1984 voor het laatst verbouwd.

3. Het Broederenklooster Zutphen

Project: Het Broerderenklooster, huisvesting van cultuurcomplex

Budget: 7,3 miljoen euro, bijna de helft gedekt door de provincie

Status: Definitief

Stemmen:16 voor, 13 tegen

Eind februari, enkele weken voor de verkiezingen, geeft de gemeenteraad groen licht voor de realisatie van het cultuurcluster Het Broederenklooster. Het gebouw moet twee lokale musea, een bibliotheek, de gemeentelijke archeologische afdeling, de VVV en horeca onderdak bieden. De meerderheid is nipt, de discussie over de financiële haalbaarheid hooglopend.

Volgens de oppositie is het een prestigeproject dat de collegepartijen GroenLinks, D66 en PvdA erdoor hebben gedrukt. VVD en ChristenUnie vinden het plan financieel gammel, in hun mening gesteund door onafhankelijk specialisten die vlak voor het raadsbesluit door de lokale krant de Stentor zijn ingeschakeld. SP en de lokale partij Burgerbelang hopen met de verkiezingen alsnog een soort referendum te kunnen houden over het plan. De discussie staat inmiddels op scherp omdat deze keuze betekent dat de lokale schouwburg de Hanzehof geen steun krijgt en wellicht moet sluiten.

4. De bouwput in Middelburg

Kosten: Tot op heden 17,3 miljoen euro

Bouwer: Heijmans Zuid

Plan: Volstorten met zand

Stadium:Al tien jaar een bouwput

Tien jaar geleden moest binnen afzienbare tijd in hartje centrum een nieuwe schouwburg met bioscoop en parkeergarage verrijzen. Nadat de bouwput is geslagen in 2004 ontstaan echter verzakkingen rond het bouwterrein. Om verdere schade te voorkomen vult eigenaar Heijmans de put zo lang met water. Nu staat er nog steeds water in de put.

Het plan dat ooit dit college in het eigen akkoord heeft opgesteld om woningen te bouwen, is door de crisis verstoord. Het college stelt momenteel contracten op om de bouwput door de eigenaar te laten vullen met zand en keurig af te dekken met graszoden. Kapitaalvernietiging, volgens de oppositie. “Overal is geld voor, maar blijkbaar niet om je rommel achter je op te ruimen”, stelt de Lokale Partij Middelburg. Die wil, net als de SP, de put terugkopen en zelf een parkeergarage dan wel sociale woningbouw realiseren. Ook D66 denkt in die richting. Zij willen andere vastgoedinvesteerders een kans geven starterswoningen te realiseren.

28 Projecten die inzet zijn van verkiezingen

Herbestemming gemeentehuis Almelo

Sportcampus Zuiderpark Den Haag

Klusschool Duysstraat Rotterdam

Centrum Emmeloord

Nieuwe wijk spoorzone Delft

Hoogblock Schiebouw Schiedam/Rotterdam

Kunstencluster Arnhem

Collectiegebouw Boijmans/Museumpark010 Rotterdam

Gemeentehuis Westland

Golfbaanproject Veere

IJsseldelta zuid /Reeve Kampen

Recreatiepark Rutbeek Enschede

Nieuwbouw/verbouw gemeentehuis Wageningen

De Kuip Rotterdam

Landalpark Castricum

Broederenkloostercomplex Zutphen

Schinkelkwadrant, Maankwartier Heerlen

Bennewerf Marken

De Bussel Oosterhout

Gemeentehuis Elst Centraal Elst Overbetuwe

Merlet College Cuijk

Bouwput Middelburg

Hartaandeamstel.nl Uithoorn

Lage Zijde Alphen aan den Rijn

Buitenhaven KNSFterrein Muiden

Kulturhus Losser

Spuiforum Den Haag

Historische panden melkmarkt Zwolle

Reageer op dit artikel