nieuws

Bouw denkt aan nieuw personeel

bouwbreed Premium

Bouwbedrijven denken weer voorzichtig aan nieuw personeel, blijkt uit de conjuctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Een op tien bedrijven wil uitbreiden

Een op de tien bedrijven denkt de komende tijd personeel te gaan aannemen. Zo positief zijn bedrijven in de bouw ruim een jaar niet geweest. Een kwart van de bedrijven denkt nog mensen te moeten ontslaan, maar ook dat percentage is in tijden niet zo laag geweest. In 2013 schommelde het aandeel bedrijven dat van personeel afwilde tussen de 30 en 43 procent.

Onder woningbouwers is het beginnende optimisme ook merkbaar. Een op de twintig bedrijven denkt aan uitbreiding. Het negatieve sentiment overheerst echter nog steeds: 33 procent van de woningbouwers gaat personeel ontslaan. In 2013 schommelde dat percentage tussen 37 en 47.

Wegenbouwers zijn van alle bouwbedrijven het positiefst over de werkgelegenheid. 33 Procent denkt aan nieuw personeel. Bij grondbedrijven en waterbouwers wil 18 procent uitbreiden.

Utiliteitsbouwers zitten het diepst in het dal. Slechts 3 procent van de ondervraagde aannemers denkt mensen aan te nemen de komende maanden. Een kwart van de utiliteitsbouwers denkt dat afscheid genomen zal worden van collega’s. Toch is dat percentage lager dan in alle maanden van 2013 werd gemeten.

Reageer op dit artikel