nieuws

Behoud waterschappen biedt voordelen

bouwbreed

Het behoud van waterschappen is goed nieuws voor de watersector. Deskundigheid raakt niet versnipperd, de zorg voor waterveiligheid blijft op zijn plek en waterbouwers kunnen zich beter internationaal profileren.

Waterschappen zijn controversiële bestuurslichamen. Door hun verantwoordelijkheid voor de waterveiligheid zijn ze van nationaal belang. Vanwege hun grote deskundigheid roemt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de Nederlandse dijkbeheerders in een recent verschenen rapport als zijnde een internationaal referentiepunt.

Tegelijkertijd zijn de dijkbeheerders bij een groot deel van de burgers onbekend en onbemind. Slechts een minderheid van de bevolking heeft een beeld van de hoeveelheid werk die moet worden verzet om wateroverlast te voorkomen. Voor een bezuinigingskabinet als het huidige vormen de waterschappen dan ook een aantrekkelijk doelwit. Het doen opgaan van de dijkbeheerders in veel grotere bestuurslichamen levert een forse financiële besparing op zonder dat de bevolking te hoop loopt en dus ook zonder electorale risico’s. Gelukkig voor de watersector (en voor de waterveiligheid) is minister Schultz (infra en milieu) tot inkeer gekomen. Eerder deze maand liet ze weten dat waterschappen zelfstandig mogen blijven. Dat brengt uiteenlopende voordelen met zich mee. Bijvoorbeeld het feit dat kennis op het gebied van waterbeheer niet versnipperd raakt, doch geconcentreerd blijft bij gespecialiseerde bestuurslichamen. Met als gevolg dat deskundiger beslissingen kunnen worden genomen over het versterken en het onderhouden van waterkeringen.

Bovendien kunnen waterschappen beter een vuist maken tegen het beknibbelen op de budgetten voor waterbeheer. Zodoende kan gemakkelijker paal en perk worden gesteld aan bezuinigingen met funeste gevolgen voor de waterveiligheid. Trouwens, met deskundigen aan het roer die toezien op het aanbesteden van werk, wordt er een stokje voor gestoken dat ondernemers die op watergebied over onvoldoende competenties beschikken met concurrerende tarieven de boer op gaan. Daar komt bij dat waterschappen beschikken over een koepelvisie op hun vakgebied. Hierdoor kunnen ze het bedrijfsleven gericht tot innovaties stimuleren. Voor de watersector betekent het dat deze zich nog beter internationaal kan profileren. Dat maakt het voor de branche mogelijk zijn vleugels uit te slaan, met positieve effecten voor het bedrijfsleven en de werkgelegenheid. In onze huidige wereldwijd georiënteerde economie is dat een harde noodzaak. De door de OESO gesignaleerde internationale referentiefunctie van Nederland kan door samenwerking tussen waterschappen en watersector nog meer dan nu een constante factor worden. Vanuit internationaal perspectief straalt dat niet alleen in positieve zin af op de watersector maar op ons land als geheel. En last but not least, door het voortbestaan van de waterschappen houdt Nederland droge voeten.

Reageer op dit artikel