nieuws

B30 schudt ambtenarenimago af

bouwbreed

Ingrid Koenen – Het statige oude pand aan de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag wordt omgebouwd tot hippe denktank van drie landelijke planbureaus. Facilicom scoorde als beste op zowel prijs als kwaliteit en gaat de pps-klus klaren.

Nadruk op exploitatiefase strekt inschrijver tot voordeel

Na een uitgebreide dialoogfase is de opdracht maandag gegund aan Facilicom PPS B30. Doorslag gaven voor 50 procent de prijs en 50 procent kwaliteitscriteria (ruimtelijk, functioneel, technisch en facilitair). De verbouw van het rijksmonument begint uiterlijk begin 2015 en moet halverwege 2016 zijn voltooid. “We hebben in de gesprekken de nadruk op de exploitatiefase gelegd in plaats van op de bouwfase. Daarmee hadden we waarschijnlijk een voorsprong op onze concurrenten”, blikt Paul Schoenmaker, coördinator van Breijer, onderdeel van Facilicom, terug. “Voor de klant heeft het grote voordelen om slechts met één partij afspraken te maken die alle disiciplines in huis heeft. In de schoonmaakkar zullen bijvoorbeeld ook reservelampen liggen en de beveiliging zal alert zijn op storingen of andere afwijkingen.”

TBI en InNova (Volker Wessels) doorliepen eveneens de hele aanbestedingsfase, maar hadden het nakijken. De uiteindelijke contractwaarde blijft geheim, maar loopt in de tientallen miljoenen euro’s. Het Rijk verplicht zich die te betalen via een maandelijkse beschikbaarheidsvergoeding gedurende dertig jaar na oplevering.

Onderdeel van de procedure is dat de risico’s zijn benoemd en beprijst. Het merendeel daarvan ligt bij Facilicom, maar niet alles. Zo is afgesproken dat afwijkingen van de asbestinventarisatie als meerwerk mogen worden aangekaart. De verwachting is overigens dat weinig asbest wordt aangetroffen in het pand dat onder leiding van rijksbouwmeester Knuttel tussen 1912-1917 is gebouwd.

Entree

Bijzonder is de stadse entree aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag, maar aan de achterzijde grenst het gebouw aan het Haagse Bos. “Vanaf de achterkant is het pand dan ook onbereikbaar. Alle bouwactiviteiten en kranen zijn voorzien vanaf de beperkte ruimte aan de voorzijde. Alle materiaal en materieel moet ‘real-time’ worden aangevoerd, want ruimte voor opslag is er niet. Lastig, maar niet ongebruikelijk”, schetst Schoenmaker, refererend aan de recente ervaringen met krappe bouwplaatsen bij de Raad van State en de Erasmus Universiteit.

Het oude onderkomen van het ministerie van Economische Zaken moet hét kenniscentrum worden van de rijksoverheid: “Een ‘denktank’ waar excellent onderzoek wordt verricht en prikkelende debatten en seminars plaatsvinden”. De opdracht is na de renovatie uit te komen op 450 flexibele werkplekken.

B30 wordt het onderkomen van het Centraal Planbureau, Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving en huisvest ook nog het College Bescherming Persoonsgegevens en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.

Het monument moet voldoen aan eisen op het gebied van functionaliteit, uitstraling, binnenklimaat en duurzaamheid. Het lukt niet om een energieneutraal gebouw te maken, maar via warmte-koudeopslag, slimme installaties en isolerend glas wordt wel op de rekening gelet. Bij het uitwerken van de plannen in de aanbestedingsfase leverde het verplichte gebruik van BIM al meerwaarde op, omdat alle installaties en leidingenstraten al inzichtelijk zijn ingetekend.

“We nemen het basisontwerp van begin vorige eeuw als uitgangspunt. De grote renovatie van twintig jaar geleden van de bovenste drie verdiepingen verdwijnt en wordt grotendeels opnieuw opgebouwd. De begane grond wordt het kloppend hart.”

Het is na het Belastingkantoor Doetinchem voor de tweede keer in Nederland dat een publiek-privaat samenwerkingsproject aan één bedrijf is gegund. In beide gevallen is dat Facilicom, waarvan alweer belangrijke lessen zijn toegepast. Het bedrijf klaart de klus overigens niet helemaal alleen, maar heeft als onderaannemers: Breijer Bouw en Installatie, Facilicom Facility Solutions, KAAN Architecten, Braaksma & Roos Architectenbureau, Deerns, Pieters Bouwtechniek en Rebel Group.

projectgegevens

Opdracht:Renovatie Bezuidenhoutseweg 30 (21.000 m2bvo)Opdrachtgever:Rijksvastgoedbedrijf/RGDOpdrachtnemer:Facilicom B30Contractvorm:dbfmo (30 jaar)Oplevering:medio 2016

Reageer op dit artikel