nieuws

Architect regelt bouw in Rotterdam

bouwbreed

Rotterdam ziet voor architecten een nieuwe taak. Het is de bedoeling dat zij een belangrijke rol spelen bij de toetsing van bouwplannen, de aanvraag van de omgevingsvergunningen en het toezicht op de bouwactiviteiten.

De gemeente wordt het toneel van het onderzoeksproject Architect aan Zet. Bekeken wordt wat het oplevert als de kwaliteitsborging in één keer door marktpartijen gebeurt in plaats van, zoals nu, door marktpartijen en de gemeente gezamenlijk. De verwachting is dat het hele bouwproces, van idee tot realisatie, sneller en efficiënter verloopt. Architect aan Zet is gericht op de bouwactiviteiten van relatief beperkte omvang zoals aanbouwen, dakopbouwen en niet gestapelde woningen. Projecten, is het idee, met een gering risico voor bewonersen omgeving.

Reageer op dit artikel