nieuws

Woonbron had hoogste bedrijfslasten van corporaties

bouwbreed

De Rotterdamse corporatie Woonbron had in 2012 van de grotere corporaties de hoogste bedrijfslasten: 1956 euro per woning per jaar.

Dat is af te leiden uit gegevens die het Centraal Fonds Volkshuisvesting eind vorig jaar openbaar heeft gemaakt. Woonpunt (Maastricht) en Brabantwonen (Den Bosch) hebben na Woonbron de hoogste bedrijfslasten van de grotere corporaties (meer dan tienduizend woningen). Studentenhuisvester Duwo had met 529 euro per woning de laagste lasten. Bedrijfslasten bestaan voor een groot deel uit personeelskosten, maar ook zaken als huisvesting en ict tellen mee.

Woensdag vormden de bedrijfslasten van corporaties een van de gespreksonderwerpen in de Tweede Kamer. Minister Blok liet zich ontvallen niet tevreden te zijn met de ontwikkeling van deze lasten. Ook stuurt hij erop aan dat corporatiekoepel Aedes de benchmark voor bedrijfslasten openbaar maakt.

De minister vergeet echter dat de gegevens al openbaar zijn. Op de website van toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting staat een bestand met bijna alle volkshuisvestelijke en financiële data over 2012.

Uit de gegevens blijkt dat de nettobedrijfslasten van Brabantwonen van de grotere corporaties tussen 2009 en 2012 het snelst is gestegen: met 74 procent. Koploper Woonbron sneed in die periode 5 procent van haar lasten weg.

Saneerder

De Key was de succesvolste saneerder. De bedrijfslasten zakten van 1660 naar 1011 euro. De bedrijfslasten van de 62 grote corporaties lagen gemiddeld op 1416 euro. Dat is 0,3 procent lager dan drie jaar eerder. Aedes-voorman Marc Calon spoorde de sector in het begin van de crisis nog aan 20 procent van de bedrijfskosten weg te snijden.

Een samenhang tussen hoge bouwproductie en hoge bedrijfslasten is er niet. Corporaties die veel bouwen, zoals De Alliantie, Ymere en Eigen Haard hebben gemiddelde lasten.

Reageer op dit artikel