nieuws

Windmolens verankerd in betonnen voet met 230 ton wapeningsstaal

bouwbreed Premium

De realisatie van het Windpark Noordoostpolder is omgeven door grote getallen. Het Duitse Enercon GmbH werkt momenteel aan de bouw van 38 binnendijkse windmolens langs de IJsselmeerdijk van de Noordoostpolder. Nog eens 48 Siemens-turbines komen in het water. Het grootste windpark van Nederland op land en in water levert dit jaar al de eerste stroom. Na oplevering in 2016 zal dat jaarlijks zo’n 1,4 miljard kilowattuur zijn. De kosten bedragen circa 1 miljard euro.

I Jzervlechters van de Duitse onderaannemer Oehm GmbH hoppen sinds begin dit jaar van fundament naar fundament. Ze werken aan de eerste 26 molens aan de binnenkant van de IJsselmeerdijk. Voor elke voet van 26 meter doorsnee en 4 meter hoogte krijgen ze 230 ton staal door handen. Het beton wordt voor elk fundament in vijf verschillende storts geleverd. Met een totale hoeveelheid van 36.400 kuub in 130 storten heeft Kijlstra Beton uit Drachten daar een leuke klus aan.

De bouw van de funderingen neemt ongeveer een jaar in beslag. Elke dag leveren twee vrachtwagens wapeningsstaal aan, terwijl gedurende twee dagen per week gemiddeld zo’n 75 vrachtwagens met beton komen. IJsselmeer Beton hoefde voor het transport van de heipalen niet ver. Vanuit de fabriek in Lemmer hebben ze straks direct uitzicht op de betonnen masten.

Tiphoogte

De molens op water en land verschillen in hoogte, respectievelijk 95 en 135 meter gerekend vanaf het fundament. Met een rotordiameter van 127 meter komt de tiphoogte van de hoogste molens op 198,5 meter. Enercon bouwde dezelfde molens eerder al in Duitsland en België en eentje in Medemblik: ‘De Ambtenaar’. De stroom van de 26 windmolens op het land wordt aan energiebedrijf Eneco geleverd, dat daarmee zijn aandeel groene energie fors uitbreidt.

De windmolens komen in vier rijen te staan: 38 binnendijks en 48 molens in drie evenwijdige rijen op 500 en 1100 meter aan de IJsselmeerdijk. Siemens bouwt het buitendijkse deel van het Windpark Noordoostpolder. Ballast Nedam zorgt voor ontwerp en installatie van de funderingen voor de 48 windturbines. Mammoet regelt het transport over water en de installatie van de molens zelf. Een 1100 meter lange geleidedam moet het scheepvaartverkeer op de drukke route tussen Lemmer en Amsterdam in goede banen leiden.

De aanleg van de infrastructuur was een buitenkansje voor De Waard Transport & Overslag. Samen met Van der Meulen Woudsend bouwde het bedrijf een cutterzuiger van een miljoen euro voor het uitdiepen van een nieuwe recreatie- en natuurplas bij Emmeloord. In totaal 280.000 kubieke meter zand was nodig voor de bouwwegen van het windmolenpark even verderop. Op de onderbaan kwam nog eens 270.000 ton funderingsmateriaal, dat per schip werd aangeleverd.

Initiatiefnemers van het windpark zijn NOP Agrowind, energiebedrijf RWE/Essent en een groep agrariërs die zich in Westermeerwind BV hebben verenigd. De molens staan op een van de meest windrijke en energie-effiënte locaties in Nederland. Bijzonder is dat inwoners van drie betrokken gemeenten Noordoostpolder, Urk en Lemsterland aandelen en obligaties in het Windpark Westermeerwind kunnen kopen.

Sloop

Een transformatorstation – gebouwd door SAG Deutschland – wordt na oplevering voor een periode van vijftien jaar door Enercon onderhouden. Het gebouw komt naast een bestaand schakelstation van kabelbeheerder TenneT. Tegelijk met de nieuwbouw worden 55 bestaande windmolens van Essent even verderop bij Espel gesloopt. Hun gezamenlijke opbrengst is even groot als die van een van de nieuwe molens. Ondergrondse kabels verbinden het windpark Noordoostpolder met een hoogspanningsstation bij Ens.

Opvallend is het ontwerp voor het entreegebouw van Windmolenpark Noordoostpolder. Het expositiecentrum (23 bij 9 meter) komt op 11 meter hoogte in een van de oude Essent-masten bij Creil en kan als een windvaan ronddraaien. Dirk Klaver van architectenbureau K4 architecten laat bezoekers in het gebouw met uitzicht over het IJsselmeer de wind letterlijk voelen.

Projectgegevens

38 binnendijkse windmolens Windpark Noordoostpolder:

– 20 kilometer parkwegen.

– In totaal 19.000 transporten, voor elke windmolen 490 transporten.

– Van de benodigde kraan voor de opbouw zijn er slechts twee in Europa. Voor de aanvoer van de kraan zijn honderd opleggers nodig.

– IJsselmeer Beton heit 66 heipalen onder het fundament van elke molen.

– Kijlstra Beton: 1400 kuub beton per fundament.

Reageer op dit artikel