nieuws

Wetenschap bevordert sprinkler

bouwbreed Premium

Over de werking van sprinklerinstallaties is al veel bekend; over de samenhang ervan met andere brandveiligheidsvoorzieningen veel minder. De faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven helpt daar met gestructureerd onderzoek meer duidelijkheid in te krijgen.

Die duidelijkheid hoopt Ruud van Herpen te ontdekken in de vakgroep Building Physics and Services (BPS) van de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven. Als deeltijdse praktijkhoogleraar fire safety engineering wil hij met studenten onderzoek doen naar de samenhang tussen onder meer sprinklerinstallaties en bouwkundige constructies.

De studenten in Eindhoven kunnen zich bij hem bekwamen in brandveilig ontwerpen. De afstudeerscripties die daaruit volgen moeten een volgens Van Herpen doorlopende stroom publicaties opleveren die de waarde en werking van sprinklerinstallaties onderbouwen.

Onderbouwing

Zulke installaties worden wereldwijd al sinds jaar en dag gebruikt. Er is ook overal wel onderzoek naar gedaan, zegt Rob Hartgerink van de Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid uit Zaltbommel, “maar de bevindingen zijn niet overal op dezelfde manier toe te passen omdat wet en regel nu eenmaal overal anders zijn.” Ook in Nederland is het niet altijd eenvoudig om de brandweer ervan te overtuigen dat een sprinklerinstallatie in bepaalde gevallen net zo veilig is als een andere techniek. “Dat vergt veel specialistische kennis waarvan een wetenschappelijke onderbouwing tot nog toe veelal ontbreekt”, zegt Hartgerink.

Het is onder meer die leemte die Van Herpen denkt te vullen met zijn studenten. Hij ziet elders in Europa soortgelijke ontwikkelingen ontstaan. “Er wordt meer in risico’s gedacht en gekeken hoe die het best te voorkomen zijn.”

Dat komt dan veelal neer op een combinatie van maatregelen die ervoor zorgt dat een brand tijdig uitgaat en het vuur voor dat moment een bouwkundige constructie niet ondermijnt.

Reageer op dit artikel