nieuws

Vijf keer heen en weer onder de duinen

bouwbreed

Windmolenpark Eneco Luchterduinen moet straks op het bestaande hoogspanningsnet worden aangesloten. Bij Noordwijk wordt met gestuurde boringen de weg gebaand voor de kabelverbinding.

Als de stroom van Luchterduinen via een 25 kilometer lange kabel straks aan land komt in Noordwijk, is de eindbestemming nog niet bereikt. De energie moet via een transformatorstation op het hoogspanningsnet worden geloosd. Het dichtstbijzijnde station bevindt zich in Sassenheim. Hemelsbreed zo’n 8 kilometer van het strand. De kabel moet daarvoor onder duinen door, een museum, een woonwijk, kruispunten, akkers en watergangen. Joulz en Visser en Smit Hanab voeren daarvoor momenteel negen boringen uit.

Eén van de grootste en meest tot de verbeelding sprekende boring gaat onder de duinen en eindigt op het strand. Op de Northgodreef heeft VSH een 250-tons boorstelling staan waarmee over 1100 meter lengte de pilotboring is uitgevoerd. Daarna deed de ruimer soepel zijn werk. In één gang werd het gat vergroot van 8 naar 24 duims (600 millimeter). Daarmee is de tunnel gecreëerd voor het intrekken van de mantelbuis.

Bundel

Ignatius Wondel houdt namens hoofdaannemer Joulz toezicht op die operatie. Vanaf een zandhoop die met een graafkraan is opgeworpen slaat hij alles gade. “Eigenlijk trekken we vier buizen in”, vertelt de toezichthouder. “De dikke kabel die van zee komt splitst zich op het strand in drie kleinere stroomkabels en glasvezelkabels voor dataverkeer en beveiliging. Die gaan elk door een eigen hdpe-mantelbuis van rond 180 millimeter naar Sassenheim.

Op het strand is de complete 1100 meter lange bundel afgelopen week samengesteld door pijpstukken van 20 meter te verbinden met spiegellassen. De hele 1100 meter lange bundel is daarna aan de voet van de duinen uitgelegd op rollen. Drie kranen houden de bundel aan één kant omhoog, zodat hij de bocht kan maken om soepel het boorgat in te glijden.

Het bentoniet dat ervoor zorgt dat het boorgat blijft openstaan, zorgt bij de intrekoperatie voor smering. Er is gemiddeld 22 ton trekkracht nodig om de bundel in beweging te houden, krijgt Wondel te horen van de boorploeg. Telkens als een tien meter lange boorstang uitgenomen wordt, stopt het trekproces even. Maar na een minuutje wordt er weer doorgetrokken. In vijf uur tijd ligt de 1100 meter lange bundel op zijn plek. Dat is het sein voor de boorploeg om een ‘foampig’ door de buizen te sturen. Een kunststof plug met schijven rondom die de wand van de mantelbuizen netjes schoonschrapen en het bentoniet voor zich uit duwen. De pig wordt aangedreven door water dat onder hoge druk vanaf de Northgodreef wordt ingepompt. Terwijl hij zich een weg baant richting het strand neemt de pig achter zich aan een trekkoord mee. Over een paar weken wordt dat koord weer gebruikt om de stroomkabel in te trekken. Zo wordt er vijf keer heen weer geschoven op een diepte van 20 meter beneden NAP onder de duinen.

En dat terwijl waterschappen en Rijkswaterstaat altijd zo beducht zijn om perforaties te maken in hun waterkeringen. Zeker als het om primaire keringen gaat, zoals de duinen bij Noordwijk. Om te voorkomen dat er via de stroomkabel van Luchterduinen straks zout water het achterland in stroomt, brengt Joulz een extra waterdichting aan in de vorm van een krimpkous. De zoet-zoutwaterscheiding blijft zo gegarandeerd ter hoogte van het strand.

Die krimpkous komt overigens pas dit najaar, als de zeekabel wordt gelegd en via een mof wordt verbonden met de landkabel. Wondel spreekt gekscherend van een ‘reusachtig kroonsteentje’. Voor het zover is wordt het uiteinde van de landkabel diep onder het strand begraven. Zeker 2 meter zand staat er tijdens het strandseizoen bovenop. Geen badgast die daar volgens de toezichthouder met zijn schepje bij in de buurt komt. Zelfs de fanatiekste kuilengravende Duitser niet. In september graaft Joulz de landkabel weer op om de vebinding te maken. Het ‘kroonsteentje’ komt uiteindelijk zo’n 4 meter onder het oppervlak te liggen.

projectgegevens

tekst

Reageer op dit artikel