nieuws

Tijdelijke invulling van braakliggende gronden

bouwbreed Premium

De ideeëncompetitie Wachtend Land heeft acht bruikbare ideeën opgeleverd waarmee braakliggende terreinen tijdelijk kunnen worden ingevuld. De gemeente Blaricum overlegt met de indieners van de voorstellen over de realisatie ervan.

Het gaat om onder meer het realiseren van lokale energieopwekking, stadslandbouw en natuurspeeltuinen.

De wedstrijd richtte zich in eerste instantie op de tijdelijke invulling van de bouwlocatie De Blaricummermeent. Naar nu blijkt kan een aantal van de aangedragen ideeën ook worden gebruikt op andere locaties in den lande. De tijdelijke invulling van braakliggende gronden moet er voor zorgen dat op het beheer van de gebieden kan worden bezuinigd. Daarnaast krijgen de gronden een herkenbare uitstraling. De invullingen die de wedstrijddeelnemers voor ogen staan, gaan overigens wel geld kosten. Niettemin is de gemeente Blaricum optimistisch over de mogelijkheden. De inzenders van plannen hebben met succes geprobeerd de kosten laag te houden, zo licht de gemeente toe.

Reageer op dit artikel