nieuws

Sectorplan gereed voor schilders en afbouwers

bouwbreed

Voor maatregelen om een toekomstig tekort aan vaklui te voorkomen, komt 16 miljoen euro beschikbaar. Dat meldt het gisteren gepresenteerde sectorplan Schilderen & Onderhoud en Afbouw.

De helft van het budget komt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In het plan staan afspraken waaraan de sector zich heeft gecommitteerd.

Dit sectorplan is bedoeld voor de periode 2014-2015. Het programma telt zeven punten die de instroom van werknemers moeten bevorderen en de uitstroom moeten tegengaan .

De verwachting is dat als de huidige ontwikkelingen doorgaan, over ongeveer vier jaar een tekort aan werknemers begint te groeien.

Dankzij het plan verwachten de sociale partners vijfhonderd tot duizend extra leerlingenplaatsen per jaar te kunnen realiseren. De teller moet uitkomen op 1335 extra leerwerkplekken, bedoeld voor jongeren tot 27 jaar. In totaal achthonderd werknemers krijgen de komende tijd een training om de jongeren goed te kunnen begeleiden. Extra maatregelen liggen ook in het verschiet om vaklui voor de sector te behouden. Zo kunnen zevenhonderd overtollige werknemers worden begeleid naar nieuw werk. Voor vierhonderd daarvan zijn scholings- en/of coachingstrajecten beschikbaar.

Mensen die hun baan behouden, moeten ook optimaal inzetbaar blijven. Voor dat doel krijgen duizend werknemers scholing om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Om dezelfde reden wordt ook aan gezondheid gedacht. Om eventuele uitval te voorkomen, krijgt 6500 werknemers preventief onderzoek.

Frank Rohof, directeur van de werkgeversorganisatie Fosag-NOA, zegt blij te zijn “dat een groot deel van onze voorstellen en die van Onderhoud NL zijn aanvaard door minister Asscher”. Het is goed, zo onderstreept hij, om de ruimte krijgen leerlingen op te leiden “waaraan we behoefte hebben als de markt aantrekt”. Zorgen heeft hij wel dat het lastig is de beoogde leerwerkplekken te vinden in een tijd waarin onvoldoende werk voorhanden is.

Voor een aantal andere bedrijfstakken zijn recent ook sectorplannen gepresenteerd, waaronder de bouw.

Reageer op dit artikel