nieuws

Schultz verdedigt Crisiswet in Kamer

bouwbreed

Schultz verdedigt Crisiswet in Kamer

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer blijven zich verzetten tegen versnelde uitvoering van projecten via de Crisis- en herstelwet.

SP, D66 en Partij voor de Dieren zijn nog steeds tegen de versnellingswet. D66 ziet liever breed gedragen oplossingen, met zorgvuldige inspraak en een milieueffectrapportage. PvdD vindt dat nog niets is gebleken van de voordelen van de wet. Bovendien vreest de dierenpartij dat de wet natuurregels opzij zet. Minister Schultz (infrastructuur) weerspreekt de bezwaren. Volgens haar heeft de wet al vele duurzame projecten mogelijk gemaakt en raakt de zorgvuldigheid niet in het gedrang.

Reageer op dit artikel