nieuws

‘Reuzenpanty’ vangt in Castricum vuil op uit overstortend rioolwater

bouwbreed

De gemeente Castricum hoopt met een ‘reuzenpanty’ te voorkomen dat overstortende riolen het oppervlaktewater vervuilen. Advies- en ingenieursbureau Grontmij stelde eerder deze week de eerste ‘vuilfuik’ in gebruik.

“Tot nog toe gebruiken gemeenten grote, dure en lastig in te passen bassins om het vuil in het rioolwater te laten bezinken”, zegt Jan Kollendie voor Grontmij de Vuilfuik bedacht. Zijn alternatief bestaat uit twee hulzen van elk 1,5 meter diameter en 10 meter lang. De ene is gemaakt uit geweefd filterdoek en de andere uit geotextiel. Beide worden in Castricum naast elkaar gebruikt. Het resultaat is grof genomen een groot visnet wat ongerechtigheden uit overstortend rioolwater haalt. De praktijk moet uitwijzen welk materiaal dat het beste doet.

Castricum wil met de Vuilfuik de Schulpvaart vuilvrij houden. Dit water is eerder ingericht als ecologische zone en wordt gebruikt als kanoroute. De toepassing in Castricum blijft in elk geval tot het eind van dit jaar intact. Eind dit jaar worden ook de bevindingen bekendgemaakt. De gemeente Rotterdam liet Grontmij intussen weten in een proef te willen nagaan of de Vuilfuik de singels kan schoonhouden.

Vervangen

Afhankelijk van het aantal overstorten raakt het vangnet een keer of vijf per jaar vol. Het wordt niet leeggeschud maar vervangen door een leeg exemplaar. Deze optie is mede gekozen omdat in de buurt van de locatie een vuilverwerker zit. Een andere overweging was dat het materiaal waarvan de Vuilfuik wordt gemaakt uiterst goedkoop is. Met dat in gedachten kost de reuzenpanty ruim negentig procent minder dan een bezinkbassin.

Kollen zegt het idee voor zijn vuilvang te hebben gekregen bij onderzoek naar het nut en de noodzaak van een bergbezinkbassin voor Beverwijk. Grontmij onderzocht in deze gemeente met een mini-vuilfuik de vuillast van de overstorten. Het bergbezinkbassin zou volgens de plannen een inhoud van 1000 kubieke meter krijgen. De Vuilfuik kan met beduidend minder ruimte toe. Anderen zijn voor zover Kollen kan beoordelen niet eerder op het idee gekomen om meteen reuzenpanty vuil uit riooloverstorten te halen. “Het is in elk geval niet geregistreerd want daar is tijdens het octrooi-onderzoek niets van gebleken.”

Reageer op dit artikel