nieuws

Regionaal overleg vangt stagnatie op

bouwbreed

De zes Drechtsteden hebben flink moeten snijden in hun woningbouwplannen voor de komende jaren. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar de bestaande regionale samenwerking met alle bouwpartijen maakte de keuzes wel eenvoudiger, aldus Teunis Stoop, tot voor kort portefeuillehouder wonen en stedelijke vernieuwing binnen het Drechtstedenbestuur en wethouder in Hendrik-Ido-Ambacht.

“Het mooie van deze regio is dat toen het nog crescendo ging in de bouw het Platform Drechtsteden Bouw is gevormd, een structuur waarin we met gemeenten, corporaties en ontwikkelaars een paar keer per jaar om de tafel zaten”, aldus Stoop. Rond 2000 is het platform ontstaan om de woningbouw te stimuleren door gezamenlijk te proberen stroperige procedures te versnellen. Nu is het devies juist: doseren en faseren. Dat de partijen elkaar al kenden, maakte de afstemming volgens Stoop een stuk makkelijker. “We hebben geen gemeenschappelijke regiopot waaruit we de pijn kunnen verzachten. Wat we vooral gedaan hebben is elkaar inzicht gegeven in elkaars plannen. Als alle plannen in de lucht blijven, wordt er niks meer gebouwd.”

Dat overleg leidde uiteindelijk tot een “natuurlijk proces”, waarbij wel harde keuzes gemaakt moesten worden. Zo is Noordoevers voor onbepaalde tijd in de ijskast gezet. Oorspronkelijk ging het om zo’n 1400 woningen, maar de plannen zijn herhaaldelijk naar beneden bijgesteld. De Drechtsteden dragen gezamenlijk de afgeboekte kosten, zo’n 10 miljoen euro. Verreweg het grootste woningbouwproject in de Drechtsteden is De Volgerlanden op de grens van Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht in voormalig tuingebied. Uiteindelijk moeten er ongeveer 4800 woningen komen, waarvan er nu zo’n 3300 zijn opgeleverd. Gebouwd wordt er nog steeds, maar wel in een veel lager tempo. Volgens de oorspronkelijke planning had het project al afgerond moeten zijn. De verwachting is nu dat dat rond 2024 zal zijn. Voor de crisis zorgde de aanleg van een ondergrondse tunnel voor de Betuweroute in De Volgerlanden voor stagnatie. Er was extra onderzoek nodig om de tunnel in te passen, waardoor de bouw stil kwam te liggen. Stoop: “Op de top van de markt hebben we twee à drie jaar gemist.” Daarna trok de verkoop in de populaire wijk meteen flink aan.

Stoop heeft na twaalf jaar wethouderschap en vier jaar als Drechtstedenbestuurder recent afscheid genomen van de regio. Als eenhoofdig raad van bestuur van Cedrah, een stichting voor ouderenzorg, blijft hij zich onder meer bezig houden met bouwen en wonen. Hij kijkt met voldoening terug op de samenwerking in de Drechtsteden. “Niet alles was koek en ein, maar we hebben een strategie, kennen elkaar en zijn met elkaar in gesprek geweest, dat vind ikmooi.”

nieuwbouw

De invloed van de crisis is goed te zien in het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in de regio Drechtsteden, die gevormd wordt door de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Het ging om 1150 woningen in 2007, 1950 in 2008 (een uitschieter), 1400 in 2009, 950 in 2010, 900 in 2011, 800 in 2012 en 500 in 2013. Het dieptepunt wordt dit jaar verwacht (zo’n 450). Daarna voorzien de Drechtsteden weer een opgaande lijn.

Reageer op dit artikel