nieuws

Rabobank: Bouw meer voor jongeren in steden

bouwbreed

In de studentensteden moeten meer goedkope, tijdelijke (starters)woningen gebouwd worden. Daarvoor pleit de Rabobank.

De 29 studentensteden in Nederland zijn goed voor 90 procent van het tekort aan woningen in ons land. Dat constateert onderzoeker Frits Oevering van de Rabobank. Vooral in Wageningen, Groningen, Nijmegen en Delft bestaat een grote behoefte. De studenten hebben een sterke voorkeur voor wonen in de binnenstad, dat zijn veelal wijken die voor 1960 gebouwd zijn.

De studenten en (andere) jongeren brengen de woningmarkt het meest in beweging omdat ze het meest bereid zijn te verhuizen. Ze zijn “footloose”, aldus Oevering. In tegenstelling tot ouderen, waarvan het aantal tot 2040 duidelijk toeneemt. Deze vergrijzing heeft behalve in Noordoost-Nederland ook gevolgen voor de woningmarkt van een deel van Zuid-Holland. Vooral in de regio’s Groot-Rijnmond en Haaglanden; daar zal het aantal verhuisbewegingen in 2040 ten opzichte van 2010 zijn gehalveerd.

Toch zijn het vooral de regio’s buiten de Randstad (Noord- en Zuid-Holland en Flevoland) die te kampen krijgen met een lastigere woningmarkt. Een deel van de nieuwe woningen zou volgens de Rabobank-onderzoeker een tijdelijk karakter moeten hebben.

In het “hart van het land” zal het aantal woningen echter fors moeten toenemen. Er zijn voor de komende 25 jaar in Nederland 1 miljoen nieuwe woningen nodig. Met name in de Noordvleugel van de Randstad zal het bouwen op inbreidingslocaties onvoldoende zijn om aan de vraag te voldoen.

Reageer op dit artikel